« Back

 

กลับมา (C) กลับมา (C) กลับมา (C) กลับมา (C)

Product Name : กลับมา (C)

Award Category : กลุ่มสินค้าไลฟ์สไตล์
Award Year : 2019
Company : -
Designer : วิทยา ชัยมงคล

Design Concept

เกิดจากการนำ “ดินกระดาษ” ที่เหลือจากการการผลิตขึ้นงานชิ้นใหญ่ มาทดลองทำงานชิ้นงานใหม่ ให้มีความคล้ายกับก้อนหิน ช่วงแรกเรานำมาตกแต่งร้าน แต่ลูกค้าให้ความสนใจมาก เราจึงพัฒนาต่อยอด ให้ชิ้นงานมี
ประโยชน์ในการใช้งานเพิ่มขึ้นได้เบื้องต้นอย่างน้อย 3 ลักษณะ ทั้งในด้านของของการตกแต่ง การทำเป็น Magnet เพื่อการใช้งาน และท้ายสุดกับการออกแบบเป็นแจกัน ที่ได้แรงบันดาลใจมากจากการเรียงซ้อนของหินต่อกันให้เป็นชั้น โดยมีหลอดแก้วอยู่ภายใน ด้วยขบวนการผลิตที่เป็นลักษณะของงาน handmade ทำให้ชิ้นงาน มีความน่าสนใจ และถือเป็นลักษณะงานที่มีความโดดเด่นเฉพาะตัว ที่ทำให้งานของเรามีความแตกต่างจากกลุ่มงานในประเภทเดียวกัน


Contact Detail

Email : [email protected]
Telephone : 063-6359905
Website : -