« Back

 

แฮปปี้ เนอเจอร์ คอเล็คชั่น แฮปปี้ เนอเจอร์ คอเล็คชั่น แฮปปี้ เนอเจอร์ คอเล็คชั่น แฮปปี้ เนอเจอร์ คอเล็คชั่น แฮปปี้ เนอเจอร์ คอเล็คชั่น แฮปปี้ เนอเจอร์ คอเล็คชั่น แฮปปี้ เนอเจอร์ คอเล็คชั่น

Product Name : แฮปปี้ เนอเจอร์ คอเล็คชั่น

Award Category : กลุ่มความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมผลิตภัณฑ์แฟชั่นเครื่องแต่งกาย
Award Year : 2019
Company :
Designer : พรนัชชา แสงสุขเอี่ยม

Design Concept

ความสุขเป็นสิ่งที่ทุกคนอยากมี ความสุขสามารถเกิดได้จากปัจจัยต่างๆสำหรับข้าพเจ้าความสุขเกิดจากเสียง เ ข้าพเจ้าจึงอยากให้แหล่งกำเนิดความสุขของข้าพเจ้านี้ สามารถพกพาติดตัวไปด้วยทุกที่เหมือนเครื่องประดับ และสามารถสร้างความสุขให้กับคนที่สวมใส่

ในขั้นตอนการศึกษา ข้าพเจ้าได้ศึกษาถึงเสียงที่สามารถสร้างความสุขให้กับคนส่วนใหญ่ร่วมกัน ซึ่งคือเสียงธรรมชาติ เหตุผลที่มนุษย์เรามีความสุขเมื่อได้ยินเสียงธรรมชาติ เพราะมนุษย์ถูกเชื่อมโยงไว้กับธรรมชาติตั้งแต่อดีต เมื่อได้ยินเสียงธรรมชาติมนุษย์จะรู้สึกว่าสถานที่นั้นอุดมสมบูรณ์ ทำให้เกิดความสบายใจในการดำลงชีวิต ส่งผลให้รู้สึกมีความสุข แต่คงจะยากสำหรับคนเมืองอย่างเราที่จะสามารถได้ยินเสียงธรรมชาติ ข้าพเจ้าจึงมุ่งเน้นการศึกษาเทคนิคเพื่อเลียนเสียงธรรมชาติ และนำการกระทำที่ชวยคลายเครียดมาเป็นการกระทำให้เกิดเสียง เพื่อเสริมสร้างความสุขให้กับผู้สวมใส่

จากการศึกษาทดลอง ข้าพเจ้าได้นำเอาเทคนิคการเลียงเสียงธรรมชาติ และการกระทำเพื่อคลายเครียดมาประยุคให้ใช้กับเครื่องประดับ เกิดเป็นชุดเครื่องประดับ Happies Nature Collection ซึ่งประกอบด้วยชุดเสียงฝน นก ไฟ และ shishiodoshi

Contact Detail

Email : [email protected]
Telephone : (+66) 815575624
Website :