« Back

 

บรรจุภัณฑ์กระดาษห่อทุเรียน ลิฟแอนเรดี บรรจุภัณฑ์กระดาษห่อทุเรียน ลิฟแอนเรดี บรรจุภัณฑ์กระดาษห่อทุเรียน ลิฟแอนเรดี บรรจุภัณฑ์กระดาษห่อทุเรียน ลิฟแอนเรดี

Product Name : บรรจุภัณฑ์กระดาษห่อทุเรียน ลิฟแอนเรดี

Award Category : กลุ่มบรรจุภัณฑ์สินค้า
Award Year : 2019
Company : สัมผัสแกลเลอรี
Designer : นาย รัฐ เปลี่ยนสุข

Design Concept

เนื่องจากทุเรียนมีการขายทั้งแบบเป็นลูกและแบบเป็นพลู โดยแบบเป็นพลูนั้นจะเหมาะสำหรับการรับประทานในปริมาณที่น้อยและรับประทานทันที เก็บไว้ได้ไม่นาน แต่โดยทั่วไปแล้วจะนิยมขายเป็นลูกมากว่าเนื่องจากสามารถเก็บไว้ได้นานกว่าระหว่าง 2-3 สัปดาห์ แต่ด้วยน้ำหนัก หนามที่แหลมคม และรูปทรงของทุเรียนทำให้ การขนส่งลูกทุเรียนในปัจจุบันยังไม่มีการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่สามารถขนทุเรียนแบบ 1 ลูกให้สามารถใช้งานได้ง่าย จึงมีแนวคิดในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่สามารถที่จะบรรจุทุเรียน 1ลูกและสามารถหิ้วกลับจากตลาดได้สะดวกหรือแม้แต่จะทำกิจกรรมอื่นๆต่อได้หลังจากซื้อทุเรียนแล้ว โดยออกแบบให้สามารถใช้กับทุเรียนที่มีน้ำหนักตั้งแต่ 3 – 8 กิโลกรัมซึ่งเป็นขนาดที่มีจำหน่ายกันทั่วไป

Contact Detail

Email : [email protected]
Telephone : 0811712553
Website : www.facebook.com/sumphatgallery