« Back

 

ปกหนังสือ ขุนช้างขุนแผน ปกหนังสือ ขุนช้างขุนแผน ปกหนังสือ ขุนช้างขุนแผน

Product Name : ปกหนังสือ ขุนช้างขุนแผน

Award Category : กลุ่มกราฟิกดีไซน์
Award Year : 2019
Company :
Designer : กรมัยพล สิริมงคลรุจิกุล

Design Concept

ขุนช้างขุนแผนเป็นวรรณคดีกลอนเสภาที่มีตัวละคร ฉากและบรรยากาศตรงกับในสมัยอยุธยา เชื่อกันว่าเป็นเรื่องจริงในครั้งกรุงเก่า ทว่าต้นฉบับได้สูญหายไปหมดสิ้น จนกระทั่งถึงต้นแผ่นดินรัตนโกสินทร์จึงมีการแต่งเลียนแบบขึ้นมาใหม่ ป.อินทรปาลิต (2453-2511) ต้องการให้กลอนเสภาเรื่องขุนช้างขุนแผนแพร่หลายในหมู่นักอ่าน จึงได้นำมาเรียบเรียงเขียนขึ้นใหม่ในรูปแบบนวนิยายที่มีโครงเรื่อง ตัวละคร และบรรยากาศเหมือนกลอนเสภาขุนช้างขุนแผนทุกประการ จนได้รับความนิยมแพร่หลายต่อผู้อ่านในหลายยุคสมัย
การออกแบบปกสำหรับบทประพันธ์ที่มีอายุหลายร้อยปีในปี พ.ศ. ปัจจุบัน จึงไม่ใช่เพียงการแสดงถึงความมีอยู่ของขุนช้างขุนแผน หากแต่ยังคือการสร้างภาษาและสื่อสารกับผู้อ่านรุ่นใหม่ เช่น การใช้กราฟิคภาพหมวกทหารโบราณแทนภาพของขุนแผน ภาพกราฟิคศรีษะล้านแทนภาพขุนช้าง และการใช้สีแบบ gradient ที่สื่อถึงเนื้อเรื่องหลัก: สีแดงคือสีของนักรบไทย (ขุนแผน), ฟ้าอมเขียวคือสีของเงินตรา (ขุนช้าง) และสีชมพูคือสีของหญิงสาว (นางพิมพิลาไลย)ที่อยู่คั่นตรงกลางระหว่างขุนช้างและขุนแผน ปกหนังสือเล่มนี้จึงสะท้อนการปรับตัวและการรักษาคุณค่าของบทประพันธ์เก่าในโลกสมัยใหม่

Contact Detail

Email : [email protected]
Telephone : 086-4036451
Website :