« Back

 

เปอร์ทิด รัดแทน สตูล เปอร์ทิด รัดแทน สตูล เปอร์ทิด รัดแทน สตูล เปอร์ทิด รัดแทน สตูล

Product Name : เปอร์ทิด รัดแทน สตูล

Award Category : กลุ่มสินค้าเฟอร์นิเจอร์
Award Year : 2019
Company : บริษัท ซอลท์แอนด์เปปเปอร์ สตูดิโอ จำกัด
Designer : อัญชนา ทองไพฑูรย์

Design Concept

Petite Rattan Stool งานออกแบบที่ผสมผสานวัสดุธรรมชาติและงานหัตถกรรม สู่รูปแบบสีสันที่โมเดิร์นร่วมสมัย จากเส้นสายเรขาคณิตประกอบกับการเลือกจัดวางองค์ประกอบของวัสดุธรรมชาติ ให้เกิดความงามที่น่าสนใจจากงานเฟอร์นิเจอร์หวายแบบดั้งเดิม พร้อมฟังก์ชั่นการใช้งานที่ถูกออกแบบให้เข้ากับ Lifestyle สมัยใหม่ที่มีพื้นที่จำกัด ด้วยขนาดกะทัดรัดพร้อมฟังก์ชั่นการจัดเก็บของได้ในตัว ทำให้งานหัตถกรรมและวัสดุธรรมชาติเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของ Lifestyle คนรุ่นใหม่ได้อย่างลงตัว

Contact Detail

Email : [email protected]
Telephone : 0924482525
Website : www.saltandpepper-studio.com