« Back

 

เชลล์ เชลล์ เชลล์

Product Name : เชลล์

Award Category : กลุ่มสินค้าไลฟ์สไตล์
Award Year : 2019
Company : บริษัท นักคิด ดีไซน์ สตูดิโอ จำกัด
Designer : ศุภชัย แกล้วทนงค์

Design Concept

ลวดลายก้นหอย ที่นำมาใช้ในการสร้างสรรค์ ถาดก้านจาก ต่อยอดจากเทคนิคการสานก้านจากทางภาคใต้

Contact Detail

Email : [email protected]
Telephone : 089 7852635
Website : www.timacraft.com