« Back

 

ช้าง ช้าง ช้าง ช้าง ช้าง

Product Name : ช้าง

Award Category : กลุ่มสินค้าเฟอร์นิเจอร์
Award Year : 2019
Company : โมเบลลา แกลเลอเรีย
Designer : ธิงคฺ์ สตูดิโอ

Design Concept

ภาพของคนขี่ช้าง เป็นหนึ่งในภาพจำที่คนต่างชาติเห็นภาพเมืองไทย กระทั่งบางคนยังคิดว่าเราขี่ช้างกันอยู่ในชีวิตประจำวัน
จึงได้นำภาพๆ นั้น มาใช้ในออกแบบให้ Stool เป็นคุณช้างที่ได้รับการขัดเกลา มีความสุภาพเรียบร้อย เพิ่มลูกเล่นแต่งตัวใส่เบาะหนัง พร้อมชักชวนให้ขึ้นไปลองนั่งบนหลังช้างกัน เปรียบเสมือนภาพในอดีตที่ถูกถ่ายทอดลงบนเฟอร์นิเจอร์ในยุคปัจจุบัน ซึ่งนอกจากรูปลักษณ์ความสวยงามแล้ว ยังคำนึงถึงการใช้งานควบคู่กันไปด้วย

Contact Detail

Email : [email protected]
Telephone : 023232886
Website : www.mobella.co.th