« Back

 

กระเป๋าสตางค์ กระเป๋าสตางค์ กระเป๋าสตางค์ กระเป๋าสตางค์

Product Name : กระเป๋าสตางค์

Award Category : กลุ่มความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมผลิตภัณฑ์แฟชั่นเครื่องแต่งกาย
Award Year : 2019
Company :
Designer : นวรัตน์ โชคล้ำเลิศ

Design Concept

การนำสายยางดับเพลิงที่ใช้แล้วมาออกแบบเป็นผลลิตภัณฑ์เพื่อช่วยรณรงค์ในการลดขยะให้ลดน้อยลงและส่งเสริมการนำของที่ไม่ได้ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่เพื่อเป็นทางเลือกใหม่ของวัสดุ แนวคิดในการออกแบบครั้งนี้ จะนำเอาคุณสมบัติของสายดับเพลิงมาปรับใช้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ซึ่งตัวผลิตภัณฑ์จะมีความแปลกใหม่จากวัสดุ

Contact Detail

Email : [email protected]
Telephone : 061-7894162
Website :