« Back

 

เก้าอี้แห่งกาลเวลา เก้าอี้แห่งกาลเวลา เก้าอี้แห่งกาลเวลา เก้าอี้แห่งกาลเวลา เก้าอี้แห่งกาลเวลา

Product Name : เก้าอี้แห่งกาลเวลา

Award Category : กลุ่มสินค้าเฟอร์นิเจอร์
Award Year : 2020
Company :
Designer : ราชดนัย ณ จำปาศักดิ์

Design Concept

เก้าอี้แห่งการเวลาเป็นเก้าอี้โยกที่สามารถสร้างความสนุกแบบใหม่ให้กับผู้ใช้งาน มี Function การพับเก็บอย่างง่ายดายในขั้นตอนเดียว ทำให้ประหยัดพื้นที่และขนย้ายสะดวก ทั้งชิ้นเป็นงานฝีมือโดยใช้เทคนิคการดัดมาผสมผสานกับงานสาน โดยรูปทรงได้รับแรงบัลดาลใจมาจากสัญลักษณ์ Infinity เก้าอี้ชิ้นนี้ยังเป็นงานศิลปะที่สื่อถึง “การสานจะไม่มีวันสิ้นสุดลง”

Contact Detail

Email : [email protected]
Telephone : 082-469-8515
Website :