« Back

 

เก้าอี้เซ็กซี่ เก้าอี้เซ็กซี่ เก้าอี้เซ็กซี่ เก้าอี้เซ็กซี่ เก้าอี้เซ็กซี่

Product Name : เก้าอี้เซ็กซี่

Award Category : กลุ่มสินค้าเฟอร์นิเจอร์
Award Year : 2020
Company : หจก. บุญชูเจริญกิจ
Designer : นํษฐพงษ์ เจริญกิติวรากร

Design Concept

แนวคิดจากการทอเครื่องจักรสาน เราต้องการความแตกต่างจากกันและกัน ไม่เหมือนใครและ
งานฝีมือสไตล์ที่แตกต่าง สายผ้าฝ้ายเป็นวัสดุที่แตกต่าง เป็นความใหม่
ในศตวรรษที่ 21 นี้

เราต้องการสร้างสไตล์และรูปแบบใหม่สำหรับผลิตภัณฑ์ที่เป็นนวัตกรรม การแก้ปัญหาการออกแบบคือ
ใช้ธรรมชาติของวัสดุและสร้างแถบกากบาดเพื่อเป็นรูปแบบใหม่ของเราโดยการออกแบบ
จากสองสีในสายเดียวเราจึงได้รับนวัตกรรมการออกแบบในการตกแต่งบ้าน

Contact Detail

Email : [email protected]
Telephone : 024155398
Website : www.sculpture.yolasite.com