« Back

 

อากาศ อากาศ อากาศ

Product Name : อากาศ

Award Category : กลุ่มสินค้าไลฟ์สไตล์
Award Year : 2020
Company : บริษัท พลูเริล ดีไซน์ จำกัด
Designer : นาย พิบูลย์ อมรจิรพร

Design Concept

ได้รับแรงบันดาลใจจากกระติ๊บข้าว ที่ใช้การสาน 2 ชั้นเพื่อช่วยกักเก็บ อุณหภูมิของข้าวเหนียวที่อยู่ภายใน จึงออกแบบให้ผนังแก้วชามี2ชั้น พร้อมช่องระบายอากาศ และเคลือบศิลาดลสีเขียวซึ่งเป็นงานเคลือบที่เป็นเอกลักษณ์ของสยามศิลาดลมากว่า 40ปี ซึ่งเราได้พัฒนาสีเคลือบเป็นสีเขียว 5 เฉดสีใช้ชื่อว่า green master collection เพื่อแสดงถึงความเชี่ยวชาญในงานเคลือบศิลาดลของสยามศิลาดล

Contact Detail

Email : [email protected]
Telephone : 081 833 4566
Website : www.pluraldesigns.net