« Back

 

คอลเลคชั่น F/W 20 คอลเลคชั่น F/W 20 คอลเลคชั่น F/W 20 คอลเลคชั่น F/W 20 คอลเลคชั่น F/W 20

Product Name : คอลเลคชั่น F/W 20 "สานพัด"

Award Category : กลุ่มความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมผลิตภัณฑ์แฟชั่นเครื่องแต่งกาย
Award Year : 2020
Company : บริษัทบางกอกแอพพาเรลจำกัด
Designer : นายทรงวุฒิ ทองทั่ว

Design Concept

แบรนด์ RENIM PROJECT คอลเลคชั่น "สานพัด" (SAN PAD) กระเป๋าคอลเลคชั่นนี้ได้รับแรงบันดาลใจจากการสานพัดไม้ไผ่ อันเป็นงานหัตถกรรมพื้นบ้านอันทรงคุณค่าที่เกิดจากภูมิปัญญาชาวบ้าน พัดสานที่ใช้โบกเตาไฟของคนไทยสมัยก่อนหรือใช้สำหรับโบกพัดร่างกายให้คลายจากความร้อน โดยการสานจากไม้ไผ่จนเกิดเป็นลวดลายอันงดงาม แบรนด์ RENIM PROJECT จึงนำเทคนิคการสานพัด มาสานลวดลายให้เป็นกระเป๋าแบบต่างๆ โดยนำผ้ายีนส์ที่มาจากกางเกงยีนส์มือสองที่ไม่ได้ใช้แล้วกว่า 5 ตัว ตัดเป็นสายให้คล้ายกับไม้ไผ่ แล้วนำไปเย็บ โดยใช้เทคนิคการเย็บหูกางเกงยีนส์ เพื่อให้เกิดเป็นเส้นผ้าที่แข็งแรงและคงทน แล้วจึงนำถุงปูนซีเมนต์เหลือใช้ที่รอการทำลาย จำนวน 5 ใบ ตัดเป็นเส้นและนำไปเย็บด้วยเทคนิคการเย็บหูกางเกงยีนส์เช่นกัน จากนั้นจึงนำมาสานให้เกิดลาดลายคล้ายพัดไม้ไผ่ ด้านในของกระเป๋าเกิดจากการซับในด้วยถุงปูนเหลือใช้เช่นกัน นอกจากนี้ส่วนอื่นๆของกระเป๋าถูกตกแต่งด้วยเศษหนังแท้ ที่เหลือจากโรงงานอุตสาหกรรม RENIM PROJECT ออกแบบและผลิตกระเป๋าใบนี้ขึ้นมา เพื่อต้องการให้คนตระหนักถึงสิ่งของเหลือใช้ โดยการเพิ่มคุณค่า เพิ่มมูลค่า และช่วยลดขยะให้กับโลกของเรา

Contact Detail

Email : [email protected]
Telephone : 086-6683297
Website : www.renimproject.com