« Back

 

ยาดมสมุนไพรไทย สูตรดั้งเดิม APAUL ยาดมสมุนไพรไทย สูตรดั้งเดิม APAUL ยาดมสมุนไพรไทย สูตรดั้งเดิม APAUL ยาดมสมุนไพรไทย สูตรดั้งเดิม APAUL ยาดมสมุนไพรไทย สูตรดั้งเดิม APAUL ยาดมสมุนไพรไทย สูตรดั้งเดิม APAUL ยาดมสมุนไพรไทย สูตรดั้งเดิม APAUL ยาดมสมุนไพรไทย สูตรดั้งเดิม APAUL ยาดมสมุนไพรไทย สูตรดั้งเดิม APAUL ยาดมสมุนไพรไทย สูตรดั้งเดิม APAUL

Product Name : ยาดมสมุนไพรไทย สูตรดั้งเดิม APAUL

Award Category : กลุ่มบรรจุภัณฑ์สินค้า
Award Year : 2020
Company :
Designer : ภุชงค์ คำพิมาน

Design Concept

ยาดมสมุนไฟรไทย สูตรดั้งเดิม
บรรจุภัณฑ์ที่ทำด้วยวัสดุไม้ธรรมชาติ งานผลิตด้วยมือ แบบแฮนด์คราฟท์
(CRAFT) ที่มีดีไชน์ที่เรียบง่าย โดยผ่านงานดีไซน์ที่เชื่อมความสมดุลระหว่าง
คนกับธรรมชาติเข้าด้วยกันอย่าง เงียบ สงบ กับการหมักบ่มสมุนไพรและ
เครื่องเทศพื้นถิ่นแบบดั้งเดิม 10 กว่าชนิด บำบัดด้วยภูมิปัญญา​ดั้งเดิม
ที่มีสรรพคุณในการช่วยทำให้รู้สึกสดชื่น ผ่อนคลาย

Contact Detail

Email :
Telephone :
Website :