« Back

 

โรงแรมลิตเติ้ลเชลเตอร์ โรงแรมลิตเติ้ลเชลเตอร์ โรงแรมลิตเติ้ลเชลเตอร์ โรงแรมลิตเติ้ลเชลเตอร์ โรงแรมลิตเติ้ลเชลเตอร์ โรงแรมลิตเติ้ลเชลเตอร์ โรงแรมลิตเติ้ลเชลเตอร์ โรงแรมลิตเติ้ลเชลเตอร์ โรงแรมลิตเติ้ลเชลเตอร์ โรงแรมลิตเติ้ลเชลเตอร์

Product Name : โรงแรมลิตเติ้ลเชลเตอร์

Award Category : กลุ่มผลงานออกแบบตกแต่งภายใน
Award Year : 2020
Company : บริษัท ดีพาร์ทเม้นท์ ออฟ อาร์คิเทคเจอร์ จำกัด
Designer : อมตะ หลูไพบูลย์

Design Concept

ผนังด้านข้างและหลังคาของอาคารกรุด้วยแป้นเกล็ดไม้แบบโบราณ ส่วนผนังด้านที่หันหาถนนและแม่น้ำปิงนั้นกรุด้วยแป้นเกล็ดโพลีคาร์บอเนตที่ตัดให้ขนาดเท่ากับแป้นเกล็ดไม้ ทำให้เกิดเป็นผนังโปร่งแสงที่นำแสงเรืองเข้ามาในอาคารในตอนกลางวัน และเรืองแสงจากภายในออกไปคล้ายตะเกียงขนาดใหญ่ที่สะท้อนภาพลงบนผิวแม่น้ำในเวลากลางคืน สำหรับผนังในห้องพักนั้น ได้มีการใช้แผ่นอคริลิกสะท้อนแสงคล้ายกระจกมาตัดเป็นขนาดเล็กๆและกรุด้วยวิธีเรียงซ้อนแบบแป้นเกล็ดคล้ายกับผิวอาคาร เกิดภาพสะท้อนลวงตาที่สวยงามน่าประทับใจ

ลิตเติ้ลเชลเตอร์ให้ชีวิตใหม่ให้กับร่มบ่อสร้างซึ่งเป็นหัตถกรรมพื้นบ้านที่มีชื่อเสียงของจังหวัดเชียงใหม่ที่ไม่ได้รับความสนใจมากนักในปัจจุบัน โครงร่มไม้ไผ่จากบ่อสร้างจำนวนมากถูกนำมาจัดเรียงด้วยวิธีคล้ายศิลปะจัดวางเพื่อเป็นองค์ประกอบหลักของงานออกแบบของพื้นที่ส่วนกลางทุกบริเวณ

ลิตเติ้ลเชลเตอร์เป็นตัวอย่างในการนำหัตถกรรมพื้นถิ่นและวิธีการก่อสร้างแบบดั้งเดิมมาผสมผสานกับความทันสมัยของวัสดุและศิลปะร่วมสมัยอย่างกลมกลืน เป็นการนำเสนอเชียงใหม่ของวันนี้อย่างแท้จริง

Contact Detail

Email : [email protected]
Telephone : 026339936
Website : www.departmentofarchitecture.co.th