« Back

 

ไซน์-เล่น ไซน์-เล่น ไซน์-เล่น ไซน์-เล่น

Product Name : ไซน์-เล่น

Award Category : กลุ่มสินค้าไลฟ์สไตล์
Award Year : 2020
Company : -
Designer : อติพล ดีวงกิจ

Design Concept

ปัจจุบันประเทศไทยมีผู้พิการทางการได้ยินมากถึง 330,488 คน แต่เป็นที่หน้าแปลกที่เรากลับแทบไม่เคยเห็นหรือได้รู้จักคนเหล่านี้ในสังคม จากการศึกษาพบว่า กลุ่มผู้พิการทางการได้ยินจะเป็นกลุ่มปิด โดยจะเป็นกลุ่มที่คบกันเองภายในเท่านั้นจะไม่คบคนนอกกลุ่ม(คนปกติ) ซึ่งสาเหตุหลักๆนั้นมาจากเรื่อง “การสื่อสาร” เพราะการใช้ภาษาของคนกลุ่มนี้เป็นการใช้ “ภาษามือไทย” ซี่งเป็นอุปสรรคสำคัญทำให้ไม่สามารถสื่อสารกับคนนอกกลุ่มได้

ในปัจจุบันประเทศไทยได้มีผลงานที่พยายามช่วยทำให้ผู้พิการทางการได้ยินมาเข้าใจคนหมู่มาก แต่กลับไม่มีผลงานไหนเลยที่ช่วยส่งเสริมทำให้คนปกติหรือคนนอกกลุ่มได้เข้าไปหรือรู้จักผู้พิการ จึงทำให้ผู้ออกแบบเห็นช่องว่างดังกล่าวและอยากจะนำเสนอมุมมองใหม่ของผู้พิการให้คนนอกกลุ่มอย่างพวกเรารู้จักเค้ามากขึ้น ซึ่งกุญแจสำคัญที่จะทำให้เราได้เข้าไปรู้จักคนนี้คือ “ภาษามือ” และภาษามือนั้นไม่ใช้ภาษาสากลอย่างที่ทุกคนคิด เช่น ภาษามืออเมริกา(ASL)จะใช้กันในประเทศไม่สามารถใช้ภาษามือสื่อสารกับประเทศอื่นได้ ประกอบกับประเทศไทยนั้นไม่ค่อยให้ความสำคัญกับกลุ่มผู้พิการมากนักจึงทำให้ช่องว่างของ “ภาษามือไทย” นั้นมีมากขึ้นไปอีก

Contact Detail

Email : [email protected]
Telephone : -
Website : [email protected]