« Back

 

เก้าอี้อาหาร เทอร์นารี่ เก้าอี้อาหาร เทอร์นารี่ เก้าอี้อาหาร เทอร์นารี่ เก้าอี้อาหาร เทอร์นารี่ เก้าอี้อาหาร เทอร์นารี่ เก้าอี้อาหาร เทอร์นารี่ เก้าอี้อาหาร เทอร์นารี่ เก้าอี้อาหาร เทอร์นารี่ เก้าอี้อาหาร เทอร์นารี่

Product Name : เก้าอี้อาหาร เทอร์นารี่

Award Category : กลุ่มสินค้าเฟอร์นิเจอร์
Award Year : 2020
Company : บริษัท พลัสเซนส์
Designer : ปัณณวิชญ์ พิมพ์ภูวนนนท์

Design Concept

การส่งต่ออดีตสู่ปัจจุบัน หากพูดถึงศิลปะและงานฝีมือเชิงช่างของไทย สิ่งที่แสดงเห็นอย่างชัดเจน คือ "ความปราณีต" หากแต่ปัจจุบันอุตสาหกรรมการผลิตได้พัฒนาไปมาก การผสมผสานการออกแบบ งานฝีมือและศิลปะการตกแต่งร่วมกับวัสดุและเทคโนโลยีการผลิตสมัยใหม่ จึงเป็นโจทย์ที่ +sense นำเสนอผ่านสัดส่วนที่สง่างามของเก้าอี้อาหารร่วมสมัย ที่มีกลิ่นไองานช่างฝีมือ ด้วยการทดลองดัดแปลงปรุงแต่งรูปทรงท่ออลูมิเนียมใหม่ๆให้ปราณีต ร่วมกับดีเทลดีไซน์ที่นำเศษวัสดุอลูมิเนียมและไม้สักที่เหลือใช้ มาสร้างสรรค์โครงสร้างที่มีเอกลักษณ์ หลอมร่วมกับงานหัตถกรรมงานสานที่เป็นทุนทางวัฒนธรรม จากความร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่างศิลปะอุตสาหกรรมและงานฝีมือช่าง

Contact Detail

Email : [email protected]
Telephone : 66(0) 3 413 0388
Website : http://www.plus-sense.com/