« Back

 

ศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทย ศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทย ศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทย ศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทย ศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทย ศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทย ศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทย ศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทย ศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทย ศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทย

Product Name : ศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทย

Award Category : กลุ่มผลงานออกแบบตกแต่งภายใน
Award Year : 2020
Company : บริษัท ครีเอทีฟครูส์ จำกัด
Designer : นายชลัญเกียรติ สุขะธรรมโม

Design Concept

การฟื้นฟูอาคารเป็นสิ่งที่มีความคัญต่อมรดกของชาติ ไม่เพียงแค่การอนุรักษ์ วัด วัง หรืออาคารที่เป็นมรดกดั่งเดิม โดยโครงการนี้มีแนวคิดในการฟื้นฟูอาคารเก่าให้กลับมามีชีวิตอีกครั้ง โดยยังคงอัตลักษณ์ความเป็นโรงพิมพ์ธนบัตรแห่งแรกของประเทศไทยไว้ ที่ปัจจุบันถูกมองข้ามไป การออกแบบจึงได้คำนึงถึงประวัติศาสตร์ของพื้นที่ตั้ง และพื้นที่โดยรอบอย่างรอบคอบ เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์อาคารอย่างสูงสุด

Contact Detail

Email : [email protected]
Telephone : 02-238-3714
Website : http://creative-crews.com/