« Back

 

Aquatic Green Aquatic Green

Product Name : Aquatic Green

Award Category : กลุ่มสินค้าไลฟ์สไตล์
Award Year : 2020
Company : บริษัท คาร์เปทเมกเกอร์(ประเทศไทย) จำกัด
Designer : รศ.ดร.สิงห์ อินทรชูโต

Design Concept

จากธรรมชาติและผืนป่าที่ถูกทำลาย หรือแทนที่ด้วยสิ่งปลูกสร้าง, การเผา หรือทำเรือกสวนไร่น่า, ไร่เลื่อนลอย ทำให้ผืนป่าสีเขียวลดน้อยลง รวมไปถึงท้องทะเล ที่ถูกคุกคามทำให้ปะการัง ลดลง หรือกลายเป็นปะการังฟอกขาว ซึ่งแสดงให้เห็นถึงสภาพแวดล้อมและระบบนิเวศน์ที่ถูกทำลาย
ทำให้ในปัจจุบันผู้คน ในสังคมเมือง ขวนขวายหาธรรมชาติ ต้องการสัมผัสความสดชื่นของต้นไม้ และผืนป่า จึงเป็นแรงบันดาลใจ ให้เกิด แนวคิด “หวนคืนสู่ธรรมชาติ” โดยรวบรวม ธรรมชาติ ของ สีเขียวจากต้นไม้ และพืชพรรณ ในป่า ที่ทำให้เกิดความรู้สึกสดชื่น เหมือนได้สัมผัสกับผืนป่า ที่มีต้นไม้สีเขียวที่หลากหลาย เป็นแหล่งต้นน้ำที่ชุ่มชื้น ร่มเย็น จนสัมผัสได้กับมอส และตะไคร่น้ำที่ขึ้นแซมบนพื้นดินหรือก้อนหิน จนเป็นที่มาที่ทำให้เกิดแนวคิดรวบรวมความสดชื่นมาไว้ในที่เดียวกัน ภายใต้ชื่อดีไซน์ Aquatic Green

Contact Detail

Email :
Telephone : 043-286173
Website :