« Back

 

ZERO ZERO ZERO ZERO

Product Name : ZERO

Award Category : กลุ่มสินค้าไลฟ์สไตล์
Award Year : 2020
Company : มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์
Designer : Mae Fah Luang Design Team

Design Concept

ZERO ได้แรงบันดาลใจจากความโค้งมนตามธรรมชาติที่โอบรับกับการสร้างลวดลายเฉพาะตัว ด้ามจับได้รับการออกให้แปลกจากการดริปกาแฟแบบเดิมๆ เพิ่มประสบการณ์ที่สุนทรีย์ให้กับการชงกาแฟธรรมดาๆ ทุกวัน ZERO มุ่งเน้นการลดของเสียจากกระบวนการผลิตให้กลายเป็นศูนย์ การหมุนเวียนและการสร้างมูลค่าให้กับเศษวัสดุทางการเกษตรของผลิตภัณฑ์แบรนด์ดอยตุง ผู้ออกแบบนำเศษหญ้าแฝกและเปลือกแมคคาดาเมียเป็นเชื้อเพลิงทางเลือกในการเผา ผลที่ได้คือไอขี้เถ้าก่อให้เกิดลวดลายสีขาวเป็นเส้นสายพิเศษตัดกันกับสีดำสนิทบนพื้นผิวของชิ้นงาน

Contact Detail

Email : [email protected]
Telephone : 022527114 ext 201
Website : www.doitung.org / www.maefahluang.org