« Back

 

จานเดียว จานเดียว จานเดียว จานเดียว จานเดียว จานเดียว จานเดียว จานเดียว จานเดียว

Product Name : จานเดียว

Award Category : กลุ่มสินค้าไลฟ์สไตล์
Award Year : 2020
Company : วิทวัส ปิยะชัยวุฒิ
Designer : วิทวัส ปิยะชัยวุฒิ

Design Concept

เนื่องจากรูปแบบการใช้ชีวิต และพฤติกรรมการบริโภคที่เปลี่ยนไป จากโรคระบาดในปัจจุบัน ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ ของทั้งพฤติกรรม และการใช้ชีวิตของมนุษย์ทั่วทั้งโลก ในฐานะที่เราเป็นนักออกแบบรุ่นใหม่ เราจึงอยากสร้างผลิตภัณฑ์ ที่เหมาะกับโลกยุคใหม่ของเรา ซึ่งวิกฤตที่เกิดขึ้นครั้งนี้ ได้เร่งปฎิกิริยาของการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของมนุษย์ จนเกิดพฤติกรรมใหม่ๆ อาทิเช่น การทานข้าวในบ้าน การสั่งอาหารมาทานที่บ้าน การเว้นระยะห่างทางสังคม เป็นต้น จากพฤติกรรมการใช้ชีวิตที่เปลี่ยนไป เราจึงเห็นปัญหาของภาชนะในปัจจุบัน ที่ต้องการระยะห่างทางสังคม ต่อให้กินช้อนกลาง ก็ยังไม่มีความปลอดภัยนัก เราจึงหยิบยกเอาภาชนะที่คุ้นเคยในอดีต อย่างจานหลุม ที่เราใช้ในวัยเด็กมาเป็นแรงบันดาลใจในการออกแบบ มาทำให้มีความทันสมัย น่าใช้ เต็มไปด้วยอดีต และเหมาะกับบริบทในสังคมปัจจุบัน ผ่านแนวคิดของเราที่หลงไหลในเซรามิก เมื่อผสานสองสิ่งนี้เข้าด้วยกัน จึงออกมาเป็น “จานเดียว” งานศิลปะที่ทำให้หวนคิดถึงอดีต และใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน

Contact Detail

Email :
Telephone :
Website :