« Back

 

สิมิลัน ซีรีย์ สิมิลัน ซีรีย์ สิมิลัน ซีรีย์

Product Name : สิมิลัน ซีรีย์

Award Category : กลุ่มสินค้าไลฟ์สไตล์
Award Year : 2013
Company : ปะการังลิฟวิ่ง
Designer : ศิริภรณ์ พุกสุข

Design Concept

แนวคิดในการออกแบบเทียนปะการังนี้ อยากหลีกหนีความจำเจของเทียนในรูปแบบเดิมๆ อยากให้เป็นมากกว่าเทียนที่ไว้แค่ใช้จุด แต่เป็นของแต่งบ้าน เป็นตัวแทนของธรรมชาติ โดยออกแบบให้ใกล้เคียงธรรมชาติมากที่สุด
รวมทั้งการใช้ Soy Wax ซึ่งเป็นไขเทียนที่มาจากพืช เทภายในแกนกลางของเทียน ทำให้เทียนปะการังนี้มีการเผาไหม้ที่สะอาดยิ่งขึ้น ไม่ทำให้เกิดเขม่าดำ และจุดได้นานยิ่งขึ้น

Contact Detail

Email :
Telephone : 055 713952
Website : www.pakarangliving.com