« Back

 

เจม เจม เจม

Product Name : เจม

Award Category : กลุ่มสินค้าไลฟ์สไตล์
Award Year : 2020
Company : ครูแม็กสตูดิโอ
Designer : เฉลิมพงศ์ อ่อนยอง

Design Concept

ผลิตภัณฑ์โคมไฟจักสานเจม ได้แนวความคิดมาจากการลงพื้นที่ทำงานร่วมกับชุมชนจักสานเมืองพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี พบว่าผลิตภัณฑ์และวิถีชีวิตชุมชนจักสาน มีความงดงามเสมือนอัญมณี (Gem) ที่ซ่อนเร้นอยู่ภายใน นำไปสู่การออกแบบโคมไฟแขวนเพดานที่มีรูปทรงคล้ายอัญมณีที่เปล่งประกาย โดยใช้วัสดุจากไม้ไผ่ในท้องถิ่น จักเป็นเส้นขนาดเล็กด้วยฝีมือเฉพาะทางอันประณีต นำมาสานเรียงร้อยต่อกันจนเกิดเป็นรูปทรงของโคมไฟที่มีลักษณะอ่อนช้อยสวยงาม เมื่อแสงไฟถูกส่องออกมาจากโคมจะกระทบกับลวดลายของงานจักสานให้เด่นชัดมากขึ้น เมื่อนำมาแขวนประดับรวมกลุ่มกันจะสามารถสร้างบรรยากาศและความสวยงามให้กับพื้นที่ตกแต่งได้อย่างลงตัว

Contact Detail

Email :
Telephone :
Website :