« Back

 

รีเวอรี่ รีเวอรี่

Product Name : รีเวอรี่

Award Category : กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรมและดิจิทัล
Award Year : 2020
Company : บริษัท สยามซานิทารีฟิตติ้งส์ จำกัด
Designer : Cotto Design Team

Design Concept

รีเวอรี่ เป็นการออกแบบที่นำเอาศักยภาพของเทคโนโลยีการพิมพ์โลหะแบบสามมิติที่มีความแม่นยำสูงมาใช้ในการผลิต เพื่อให้สามารถออกแบบรูปทรงที่เป็นอิสระและมีความบางพิเศษ สร้างมิติใหม่ให้กับก๊อกน้ำที่ไม่จำเป็นต้องมีทางเดินน้ำที่หนาและใหญ่อีกต่อไป
โดย รีเวอรี่ ได้รับแรงบันดาลใจจากฟองสบู่ที่กระทบกับแสงแดดยามเช้าสื่อถึงความสุขและสนุกสนาน จึงได้เอาคอนเซปท์มาใช้ในการออกแบบโดยการผสมผสานวัสดุระหว่างคริสตัล Swarovski สีรุ้งที่จะสื่อถึงสีสันและความสุข มาจัดวางบนก๊อกน้ำให้เกิดการเคลื่อนไหวเหมือนฟองสบู่ที่ลอยอยู่ในอากาศ

Contact Detail

Email : [email protected]
Telephone : +66 2529 0561-65
Website : https://www.cotto.com/en/home