« Back

 

ปฐวี ปฐวี ปฐวี ปฐวี

Product Name : ปฐวี

Award Category : กลุ่มบรรจุภัณฑ์สินค้า
Award Year : 2013
Company : บริษัท ไพรม์ เฮิร์บ โพรดักส์ จำกัด
Designer : นางสาวนลินี ทองแท้

Design Concept

ในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ลูกประคบและสปาที่ใช้พลังและคุณค่าของดอกไม้ในภูมิภาคตะวันออกมาเป็นวัตถุดิบของผลิตภัณฑ์ เนื่องจากลูกประคบหรือผลิตภัณฑ์ สปาชุดนี้ มีดอกไม้เป็นวัตถุดิบ 5 ชนิด คือ ดาหลา บัว กุหลาบมอญ หอมหมื่นลี้ และเข็ม นักออกแบบได้สร้างรูปร่างของดอกไม้แต่ละชนิด นำมารวมกัน เพื่อบอกเล่าให้ผู้บริโภคได้ทราบว่า ผลิตภัณฑ์มีดอกไม้ให้เลือกหลายชนิด หากชิ้นใดมีส่วนผสมของดอกไม้ชนิดหนึ่ง ดอกไม้ชนิดนั้นจะโดดเด่นขึ้นมาตรงกลาง สีจะนำมาจากสีที่เป็นธรรมชาติของดอกไม้ การสร้าง moif ของดอกไม้แทนการใช้ภาพถ่าย จะทำให้งานดูแปลกตาและมีภาพลักษณ์ที่ทันสมัยขึ้น รูปทรงกล่องเป็นคางหมู เพื่อให้รับกับทรงของลูกประคบ มีการออกแบบสีผ้าลูกประคบ เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ดูเป็นดอกไม้ที่มีสีสันสวยงาม ส่วนบรรจุภัณฑ์อื่นๆ จะออกแบบไปในทิศทางเดียวกัน

Contact Detail

Email : [email protected]
Telephone : 02 945 9238
Website : www.patawe.com