« Back

 

เบา เบา เบา เบา เบา เบา เบา เบา

Product Name : เบา เบา

Award Category : กลุ่มบรรจุภัณฑ์สินค้า
Award Year : 2013
Company : ยินดีออกแบบ
Designer : วีระ นิมิตพารา

Design Concept

ด้วยความที่สีของน้ำสลัดนั้นสวยเป็นธรรมชาติอยู่แล้ว เราจึงเลือกที่จะโชว์สีให้เด่นชัด ในขณะเดียวกันก็ออกแบบให้น้ำสลัดของเบา เบา สื่อถึงออกมาถึงความเบาอย่างชัดเจน โดยใช้สีขาวให้ความรู้สึกเบาและโล่ง และทำให้รูปทรงหยดของน้ำสลัดที่กำลังหยดลงมานั้นผอมเพรียว อีกทั้งลายเส้นที่บอกรสชาติของน้ำสลัดแต่ละรส ก็ เป็นลายเส้นที่เรียบง่ายและเบา

Contact Detail

Email : [email protected]
Telephone : 029415750
Website : www.yindeedesign.com