« Back

 

Museum Beach

Product Name : Museum Beach

Award Category : กลุ่มสินค้าเฟอร์นิเจอร์
Award Year : 2011
Company : Ingfah Patio & Outdoor Fureniture Co.,Ltd
Designer :

Design Concept

แนวความคิดในการออกแบบของ “Modern Museum Collection” เกิดจากแนวคิดที่ว่าม้านั่งเป็นพื้นที่สาธารณะที่ถูกแบ่งปันโดยผู้คนหลากหลายประเภทในช่วงเวลาหนึ่งๆ ไม่ว่าจะเป็นแบ่งปันพื้นที่กันระหว่างคนที่สนิทกันหรือคนแปลกหน้า ซึ่งความสัมพันธ์ของผู้ที่ใช้ม้านั่งร่วมกันอยู่ในขณะนั้นเป็นตัวกำหนดระยะพื้นที่ส่วนตัวของแต่ละคน “Museum Bench” จึงถูกออกแบบมาเพื่อใช้เป็นม้านั่งสาธารณะที่สามารถรักษาระยะระหว่างผู้นั่งได้
โดยยังรักษาความรู้สึกต่อเนื่องของความสัมพันธ์ระหว่างกันได้เช่นกัน รอยคลื่นที่ยุบตัวบนส่วนที่นั่งของม้านั่ง “Museum” แสดงถึงพื้นที่ส่วนตัวสำหรับแต่ละบุคคลในกรณีที่ผู้ใช้ม้านั่งต้องการพื้นที่ส่วนตัวที่ชัดเจน ในขณะเดียวกันเส้นแนวยาว 8 เส้นของที่นั่งที่เชื่อมกัน จนเกิดเป็นพื้นผิวของม้านั่ง ทำให้สามารถมองได้ว่าเป็นพื้นที่นั่งยาวที่เชื่อมความสัมพันธ์ของแต่ละรอยยุบตัวของคลื่นเอาไว้ด้วยกัน

Contact Detail

Email : [email protected]
Telephone : 02-811-9923
Website : www.ingfah.com