« Back

 

Kangvarn Kangvarn Kangvarn Kangvarn

Product Name : Kangvarn

Award Category : กลุ่มสินค้าเฟอร์นิเจอร์
Award Year : 2011
Company : Microtek Products Co.,Ltd.
Designer :

Design Concept

Tazana เคยทำให้ซีรี่ Net เป็นที่สนใจมาแล้วจากการกรีดแผ่นโลหะเป็น pattern ที่สามารถดึงยืดและปั้นแต่งทรงให้เกิดเป็นประโยชน์ใช้สอยต่างๆ เช่น โคมไฟตั้งโต๊ะ โคมไฟแขวนโต๊ะเตี้ยตัวเล็กๆ ฯลฯ แต่ถึงแม้ว่าการยืดแผ่นเหล็กจะดูน่าทึ่งแต่รูปทรงที่ได้ไม่หลากหลายพอ จึงเกิดเป็นแรงบันดาลใจให้มองหาวัสดุใหม่ที่ธรรมดาพบเห็นได้ทั่วไปแต่สามารถสร้างงานดีไซน์ได้หลากหลายเหมือนการค้นหารูปทรงใหม่จากรูปทรงธรรมดา วัสดุนั้นคือ แผ่นไม้อัด โดยใช้เทคนิคการตัดดัดเส้นขดก้นหอยหลายๆ เส้นช่วยให้วัสดุแข็งอย่างไม้อ่อนตัวลงได้ และรูปทรงที่ได้เมื่อดึงให้ยืดออกจะแตกต่างกันทุกครั้ง เห็นได้จาก Zero Twist, Single Twist และ Double Twist ซึ่งมีรูปทรงแตกต่างกันทั้งหมด แม้จะทำจากแผ่นไม้
ที่มีขนาดและความหนาที่เท่ากัน อีกทั้งยังช่วยประหยัดเนื้อที่และค่าขนส่งด้วย

Contact Detail

Email : [email protected]
Telephone : 02-3122486-7
Website : www.tazana.com