« Back

 

Vertical plant pot  “Tammy Tall” Vertical plant pot  “Tammy Tall”

Product Name : Vertical plant pot “Tammy Tall”

Award Category : กลุ่มสินค้าไลฟ์สไตล์
Award Year : 2011
Company : Global Plasmet Co.,Ltd
Designer :

Design Concept

ในปัจจุบันนี้ ผู้คนที่อาศัยอยู่ในเมืองใหญ่มีความตื่นตัวในเรื่องของการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับธรรมชาติมากยิ่งขึ้น แต่ในขณะเดียวกันพื้นที่อยู่อาศัยภายในเมือง ซึ่งมีความแออัดสูง ทำให้พื้นที่อยู่อาศัยมีขนาดน้อยลงด้วยเช่นกัน เราจึงเริ่มนำปัญหาที่เห็นนี้มาวิเคราะห์และพัฒนาสินค้าขึ้นจากความต้องการที่เกิดขึ้นภายในปัจจุบัน โดยเรามีแนวความคิดว่ากระถางต้นไม้ที่มีอยู่ในปัจจุบัน สามารถนำมาวางตกแต่งบนพื้นเท่านั้นหรือหากต้องการนำมาแขวนก็อาจจะมีความยุ่งยาก เราจึงออกแบบกระถางให้สามารถนำมาประกอบและซ้อนเข้าด้วยกันเป็นแนวสูงขึ้นไปได้โดยสามารถใช้เชือกร้อยเข้าไปตามโครงสร้างของกระถางแล้วแขวนเข้ากับ ระแนง ตะแกรงเหล็ก หรือผนังได้อีกด้วย อีกทั้งเราได้มีการเพิ่มสีสันของกระถางให้มีความหลากหลาย จึงช่วยสร้างบรรยากาศของพื้นที่สวนในพื้นที่เล็กๆ ให้ดูสดใส

Contact Detail

Email : [email protected]
Telephone : 02-291-2920
Website : www.globalplasnet.com