« Back

 

Honeycomb 3D Hang  Lamp Honeycomb 3D Hang  Lamp Honeycomb 3D Hang  Lamp

Product Name : Honeycomb 3D Hang Lamp

Award Category : กลุ่มสินค้าไลฟ์สไตล์
Award Year : 2010
Company : Morio Co.,Ltd
Designer :

Design Concept

โคมไฟแขวน “Honeycomb 3D” ได้พัฒนามาจากโคมไฟในคอลเล็คชั่น Illusion Effect และเป็นครั้งแรกที่มีการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์โดยใช้นวัตกรรมการพิมพ์ชั้นสูง ผสมผสานองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และศิลปะเข้าด้วยกัน โคมไฟแขวนมีลักษณะเป็นหกเหลี่ยมทรงยาวคล้ายรังผึ้งโครงสร้างที่ใช้ทำจากแผ่นอะคิริกที่มีลายเส้นแนวตั้งสีดำประกอบอยู่ ช่วยให้แสงที่ส่องมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว โดยผู้ใช้สามารถแขวนโคมไฟได้ตามมุมต่างๆของบ้านแล้วแต่ความต้องการ โดยเฉพาะในที่โล่งอย่างล็อบบี้ในโรงแรม หรือร้านอาหาร

Contact Detail

Email : [email protected]
Telephone : 02-895-0911 ext 341
Website : www.takealuxe.com