« Back

 

I am a talking plate I am a talking plate

Product Name : I am a talking plate

Award Category : กลุ่มสินค้าไลฟ์สไตล์
Award Year : 2010
Company : Surasek Yuthiwat
Designer :

Design Concept

จานแก้ว “I am a talking plate” ขนาด 7 1/2” มีพื้นที่สำหรับระบายข้อความอยู่ด้านใต้จานโดยแบ่งออกเป็น 6 หมวดหมู่คือ หมวดความรัก หมวดที่ทำงาน หมวดให้กำลังใจ หมวดเด็ก หมวดโอกาสต่างๆ หมวดขอโทษ โดยข้อความจะช่วยส่งเสริมการแสดงออกถึงความรู้สึกระหว่างกัน
และกัน เพื่อให้อีกฝ่ายรับรู้ถึงความรู้สึกของผู้ใช้ เพียงเลือกข้อความที่ต้องการแล้วระบายสีลงที่ด้านใต้ของจาน หลังจากนั้นวางขนมหรือผลไม้
เพื่อปิดทับข้อความ เมื่อผู้ใช้เห็นข้อความจะทำให้เกิดความรู้สึกประทับใจ และสีที่ใช้สามารถล้างออกด้วยน้ำยาล้างจานปรกติ

Contact Detail

Email : [email protected]
Telephone : 02-688-6136
Website : www.surasekk.com