« Back

 

กล่องขนมดีบุก สไตล์ชิโนโปตุกีส กล่องขนมดีบุก สไตล์ชิโนโปตุกีส

Product Name : กล่องขนมดีบุก สไตล์ชิโนโปตุกีส

Award Category : กลุ่มบรรจุภัณฑ์สินค้า
Award Year : 2014
Company : บริษัท พรทิพย์(ภูเก็ต)จำกัด
Designer : นาย นันทชัย สันทกานญจ์

Design Concept

- เพื่อเป็นผู้นำด้าน Asian Snack โดยการนำอัตลักษณ์ในท้องถิ่นมาสร้างจุดขาย
- เพื่อให้บรรจุภัณฑ์ที่ทำมาจากแร่ดีบุกเป็นสินค้าระดับพรี่เมี่ยม
- ต้องการให้ผลิตภัณฑ์เป็นมากกว่าของฝาก อาทิเช่น
 เป็นกระปุกออมสิน
 เป็นทูตวัฒนธรรมด้านการท่องเที่ยว
 เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

Contact Detail

Email : [email protected]
Telephone : +66 76 261 555-6
Website : www.pornthipphuket.com