« Back

 

กาเมนโต้ วอล์ลไทร์ กาเมนโต้ วอล์ลไทร์

Product Name : กาเมนโต้ วอล์ลไทร์

Award Category : กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรมและดิจิทัล
Award Year : 2014
Company : บริษัท สามพิม จำกัด
Designer : นายยุทธนา อโนทัยสินทวี

Design Concept

เป็นการพัฒนาต่อยอดวัสดุที่เคยทำไว้คือวัสดุทดแทนไม้ที่ทำจากเศษผ้าด้วยการต่อยอดให้เป็นวัสดุสำหรับเป็นกระเบื้องปูพื้น และผนัง

Contact Detail

Email : [email protected]
Telephone : 02 689 9389
Website : www.theremaker.com