« Back

 

แหวนสร้างรุ้ง แหวนสร้างรุ้ง แหวนสร้างรุ้ง แหวนสร้างรุ้ง แหวนสร้างรุ้ง แหวนสร้างรุ้ง แหวนสร้างรุ้ง แหวนสร้างรุ้ง แหวนสร้างรุ้ง แหวนสร้างรุ้ง

Product Name : แหวนสร้างรุ้ง

Award Category : กลุ่มความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมผลิตภัณฑ์แฟชั่นเครื่องแต่งกาย
Award Year : 2014
Company :
Designer : ศศิวิมล ชัยดรุณ

Design Concept

"42 องศา" มีจุดมุ่งหมายที่จะสร้างความยั่งยืนทางด้านแนวความคิดให้กับชิ้นงานเครื่องประดับ โดยมีแนวความคิดหลักเกี่ยวข้องกับปรากฏการณ์ของแสงและน้ำ;การสะท้อนของแสงผ่านการเปลี่ยนรูปร่างของน้ำ โดยเมื่อแสงส่องผ่านชิ้นงานเครื่องประดับที่ภายในบรรจุน้ำอยู่ จะเผยให้เห็นถึงภาพสะท้อนของแสงผ่านน้ำ สิ่งที่น่าสนใจคือน้ำสามารถเคลื่อนย้ายและเปลี่ยนรูปร่าง ดังนั้นเมื่อผู้สวมใส่เครื่องประดับเคลื่อนไหว ภาพสะท้อนจะสามารถเปลี่ยนแปลงรูปร่างตามการเคลื่อนไหวนั้น และไฮไลต์สำคัญคือ เมื่อแสงส่องผ่านผิวน้ำทำมุม 42 องศาพอดี จะปรากฏให้เห็น รุ้ง
รูปร่างของชิ้นงานในคอลเลคชั่นนี้มีทั้งหมด 3 ลักษณะ มาจากการเปลี่ยนรูปของหยดน้ำขณะเกิดฝน คือ หยดน้ำรวมตัว หยดน้ำหยดตัว และ หยดน้ำกระจายตัวขณะตกกระทบพื้น

Contact Detail

Email : [email protected]
Telephone :
Website :