« Back

 

หนึ่ง + หนึ่ง หนึ่ง + หนึ่ง หนึ่ง + หนึ่ง หนึ่ง + หนึ่ง หนึ่ง + หนึ่ง หนึ่ง + หนึ่ง หนึ่ง + หนึ่ง หนึ่ง + หนึ่ง

Product Name : หนึ่ง + หนึ่ง

Award Category : กลุ่มสินค้าเฟอร์นิเจอร์
Award Year : 2014
Company : บริษัท มีปิยบุญ จำกัด
Designer : นาย พนมสุข มีลักษณะ

Design Concept

การออกแบบโดยคงแนวคิด "หนึ่ง + หนึ่ง" กะทัดรัดอย่างมีเอกลักษณ์ประกอบกับมีการให้ประโยชน์ใช้สอยอย่างสูงสุดเพื่อแก้ไขปัญหาในชีวิตประจำวันโดยเป็นเก้าอี้ โต๊ะข้าง มีทั้งที่วางหนังสืออีกด้วย จึงทำให้ “1+1” ดูมีลักษณะขี้เล่นในตัวเองและสร้างสีสันให้กับสถานที่ที่ไปวางรวมทั้งเป็นเฟอร์นิเจอร์ที่สามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดอีกด้วย

Contact Detail

Email : [email protected]
Telephone : 0877005401
Website : www.oggi-living.com