« Back

 

ที่กิน-โต๊ะอาหาร ที่กิน-โต๊ะอาหาร ที่กิน-โต๊ะอาหาร ที่กิน-โต๊ะอาหาร ที่กิน-โต๊ะอาหาร ที่กิน-โต๊ะอาหาร ที่กิน-โต๊ะอาหาร

Product Name : ที่กิน-โต๊ะอาหาร

Award Category : กลุ่มสินค้าเฟอร์นิเจอร์
Award Year : 2014
Company :
Designer : สมชัย ธรรมธรานุกุล

Design Concept

เป็นการต่อยอดจากเก้าอี้เพื่อให้เข้า set กันโดยมีลักษณะพิเศษ
การโชว์เทคนิคงานไม้เพื่อสร้างความแข็งแรงให้กับโต๊ะ และใช้เป็นการยึดกระจกให้มั่นคง

Contact Detail

Email : [email protected]
Telephone :
Website :