« Back

 

โรงแรม หลับดี ภูเก็ต ป่าตอง โรงแรม หลับดี ภูเก็ต ป่าตอง โรงแรม หลับดี ภูเก็ต ป่าตอง โรงแรม หลับดี ภูเก็ต ป่าตอง โรงแรม หลับดี ภูเก็ต ป่าตอง โรงแรม หลับดี ภูเก็ต ป่าตอง โรงแรม หลับดี ภูเก็ต ป่าตอง โรงแรม หลับดี ภูเก็ต ป่าตอง โรงแรม หลับดี ภูเก็ต ป่าตอง โรงแรม หลับดี ภูเก็ต ป่าตอง

Product Name : โรงแรม หลับดี ภูเก็ต ป่าตอง

Award Category : กลุ่มกราฟิกดีไซน์
Award Year : 2017
Company : บริษัท ดินสอ จำกัด
Designer : สารัช จันทวิบูลย์ / นาย ณฐพัฒญ์ อาชวรังสรค์ / น.ส. วรรณวิสา หวังบำรุงศักดิ์

Design Concept

คอนเซปต์ในการออกแบบของระบบป้ายในโรงแรมหลับดี ภูเก็ต ป่าตอง เกิดจากการดึงเอาอารมณ์ความสนุกสนานอันเป็นเอกลักษณ์ของหาดป่าตอง และความรู้สึกเป็นกันเองของแบรนด์หลับดี เกิดเป็นคอนเซปต์สโมสรริมทะเล (beach club) เน้นความรู้สึกประดิษฐ์เอง เกิดจากการผสมวัสดุเหลือใช้ที่หาได้ตามชายหาด เพื่อช่วยสร้างความเป็นกันเองให้กับผู้เข้าพัก

Contact Detail

Email : [email protected]
Telephone : 0815590545
Website : www.designbydinsor.com