« Back

 

เพนตา แฟลตแพ็ค เพนตา แฟลตแพ็ค

Product Name : เพนตา แฟลตแพ็ค

Award Category : กลุ่มบรรจุภัณฑ์สินค้า
Award Year : 2017
Company : บจก. บางกอกแพค
Designer : ภัทรา คุณวัฒน์

Design Concept

เกิดจากแก้ปัญหาบรรจุภัณฑ์เดิมที่ต้องประกอบสำเร็จจากโรงงานและบรรจุลงกล่องขนาดใหญ่ ขนส่งลำบาก เสียหายง่าย
ใช้แนวคิดเปลี่ยนให้เป็นโคมไฟ DIY แยกชิ้นส่วนประกอบ โดยออกแบบโครงกระดาษอัดช่วยรับโคมทำให้ประกอบได้ง่าย

Contact Detail

Email : [email protected]
Telephone : (+66) 94 596 9636
Website : www.bangkokpack.com