« Back

 

มาร์ตินี่ไทย มาร์ตินี่ไทย มาร์ตินี่ไทย มาร์ตินี่ไทย มาร์ตินี่ไทย

Product Name : มาร์ตินี่ไทย

Award Category : กลุ่มกราฟิกดีไซน์
Award Year : 2017
Company : บริษัท สตูดิโอ คราฟส์แมนชิพ จำกัด
Designer : ขวัญชัย อัครธรรมกุล

Design Concept

แนวคิดในการออกแบบชุดตัวอักษรมาร์ตินีไทย คือการออกแบบตัวอักษรให้มีความร่วมสมัย โดยอ้างอิงจากแบบอักษรลาตินที่อยู่ในกลุ่มตัวอักษรที่มีเชิงฐานเหลี่ยม นำมาประยุกต์ใช้กับแบบอักษรไทย เพื่อสร้างความหลากหลาย

Contact Detail

Email : [email protected]
Telephone : +6620187848
Website : www.craftsmanship.co