« Back

 

ไฟฟ์ แพทช์ แคพ ไฟฟ์ แพทช์ แคพ ไฟฟ์ แพทช์ แคพ ไฟฟ์ แพทช์ แคพ ไฟฟ์ แพทช์ แคพ

Product Name : ไฟฟ์ แพทช์ แคพ

Award Category : กลุ่มสินค้าไลฟ์สไตล์
Award Year : 2017
Company : แมดแมทเทอร์
Designer : นางสาวธนิสรา โพธิ์นทีไท, นายปธานิน งามกิจเจริญลาภ

Design Concept

อุตสาหกรรมแฟชั่นเป็นอุตสาหกรรมใหญ่ที่เปลี่ยนเทรนด์อย่างรวดเร็ว ทำให้แต่ละปีมีการทิ้งเสื้อผ้าเป็นขยะจำนวนมาก ซึ่งเสื้อผ้าเหล่านี้มักจะถูกบริจาคและส่งไปยังประเทศที่กำลังพัฒนารวมถึงประเทศไทย แต่ด้วยปริมาณที่เข้ามามากเกินความต้องการ อีกทั้งมีขนาดใหญ่และหนาเกินไป ทำให้เสื้อผ้าเหล่านี้เหลือเป็นขยะจำนวนมากแม้ว่าคุณภาพจะยังดีและมีคุณค่าหลงเหลืออยู่ก็ตาม ด้วยเหตุนี้เราจึงเลือกใช้เสื้อผ้ามือสองมารีไซเคิลและเปลี่ยนบริบทใหม่ให้กลายเป็นหมวกที่เหมาะกับการใช้ในชีวิตประจำวัน แต่ด้วยเสื้อผ้ามือสองที่มีขนาดไม่ใหญ่ ทำให้เราเกิดแนวความคิดในการออกแบบจากเทคนิคการเย็บตัดต่อผ้า (Patchwork) ของคนยุคหลังสงครามโลกที่นำเศษผ้าชิ้นเล็กๆมาต่อกันให้กลายเป็นผ้าผืนใหญ่ เราจึงนำเทคนิคดังกล่าวนี้มาใช้กับเสื้อผ้ามือสอง และออกแบบแพทเทินใหม่ให้ทันสมัย ให้กลายเป็นหมวก ที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นและแต่ละใบไม่ซ้ำกัน

Contact Detail

Email : [email protected]
Telephone : (+66) 86 052 0205
Website : http://www.madmatterstore.com/