« Back

 

หางยาว หางยาว หางยาว หางยาว

Product Name : หางยาว

Award Category : กลุ่มสินค้าเฟอร์นิเจอร์
Award Year : 2017
Company : บริษัท คุณากิจอุตสาหกรรม เฟอร์นิเจอร์ จำกัด
Designer : ณัฎฐิ์พล จงเรียน

Design Concept

หางยาว:Hang-yao / ( Long tail boat ) Rocking chair ที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจาก “ เรือหางยาว ” เป็นยานพาหนะที่ผู้คนใช้ในการโดยสาร สัญจร และท่องเที่ยว ในแม่น้ำเจ้าพระยา มีรูปแบบที่เป็นเอกลักษณ์ ทั้งในด้านความสวยงาม สีสัน ลวดลาย ที่ไม่เหมือนใคร บ่งบอกถึงเอกลักษณ์ความเป็นไทยร่วมสมัยได้อย่างชัดเจน และยังสอดคล้องกับบริบทของเรือหางยาว ที่ให้ความรู้สึก เคลื่อนไหว “โยกไป โยกมา”เหมือนกับได้นั่งอยู่ในเรือ มีรูปทรงที่ปราดเปรียว และดูว่องไว จึงเป็นที่มาและแนวคิดในการออกแบบ ที่ต้องการนำเสนอออกมาในรูปแบบของเฟอร์นิเจอร์ ให้มีเอกลักษณ์ อย่างลงตัว วัสดุที่นำมาใช้เป็นอลูมิเนียมที่มีน้ำหนักเบา สามารถใช้ได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร

Contact Detail

Email : [email protected]
Telephone : 02-427-2662 , 02-872
Website : www.kundecorate.com