« Back

 

ครามคอลเลคชั่น ครามคอลเลคชั่น ครามคอลเลคชั่น ครามคอลเลคชั่น ครามคอลเลคชั่น

Product Name : ครามคอลเลคชั่น

Award Category : กลุ่มความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมผลิตภัณฑ์แฟชั่นเครื่องแต่งกาย
Award Year : 2018
Company :
Designer : นางสาวอารียา บุญช่วยแล้ว

Design Concept

ได้รับแรงบันดาลใจมาจากเครื่องลายคราม เครื่องภาชนะกระเบื้องชนิดที่เขียนลายเป็นสีคราม หัตถศิลป์อันงดงามของไทย ลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์ของไทย คือลายสับปะรดและลายพรรณพฤษา ที่มีคุณค่าที่เกิดจากความประณีต ความละเอียดอ่อน และความสร้างสรรค์ของช่างฝีมือ นำมาจัดวางใหม่บนเครื่องประดับต่างหูให้ร่วมสมัยมากขึ้น ส่งเสริมอัตลักษณ์ให้กับชุมชน สร้างความประทับใจแก่ชาวไทยและต่างชาติที่ได้พบเห็น

Contact Detail

Email : [email protected]
Telephone : 0805522915
Website :