« Back

 

Spirit of Art Spirit of Art Spirit of Art Spirit of Art Spirit of Art Spirit of Art Spirit of Art Spirit of Art Spirit of Art Spirit of Art

Product Name : Spirit of Art

Award Category : กลุ่มกราฟิกดีไซน์
Award Year : 2019
Company : บริษัท จีเอ 49 จำกัด
Designer : ปิติพร วงษ์กรวรเวช

Design Concept

ทีมออกแบบได้รับโจทย์ของการออกแบบเพื่อถ่ายทอดเรื่องราว เครื่ิิองดื่มสูตรพิเศษของบาร์เทนเดอร์และบาริสต้าจากภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่หลงใหลในรอยสักผ่านรูปแบบของหนังสือซึ่งภาพและข้อความทำงานควบคู่กันอย่างมีประสิทธิภาพ ประเภทของกระดาษแต่ละชนิดนั้นถูกคัดสรรเพื่อสะท้อนวิธีการ กระบวนการสักและการออกแบบโครงสร้างของหน้ากระดาษในหนังสือไปพร้อมๆกัน

Contact Detail

Email : [email protected]
Telephone : 083-7199545
Website :