« Back

 

ชาติที่แล้วคงเกิดเป็นแขก ชาติที่แล้วคงเกิดเป็นแขก ชาติที่แล้วคงเกิดเป็นแขก ชาติที่แล้วคงเกิดเป็นแขก ชาติที่แล้วคงเกิดเป็นแขก ชาติที่แล้วคงเกิดเป็นแขก ชาติที่แล้วคงเกิดเป็นแขก ชาติที่แล้วคงเกิดเป็นแขก ชาติที่แล้วคงเกิดเป็นแขก ชาติที่แล้วคงเกิดเป็นแขก

Product Name : ชาติที่แล้วคงเกิดเป็นแขก

Award Category : กลุ่มกราฟิกดีไซน์
Award Year : 2019
Company :
Designer : วิภาลักษณ์ ศิริพลาานนท์

Design Concept

หนังสือ'ชาติที่แล้วคงเกิดเป็นแขก' เป็นหนังสือที่รวบรวมเรื่องราวการเดินทางไปอินเดียของผู้เขียนตลอดระยะเวลา 11 ปีที่ผ่านมานี้ หนังสือจึงได้ถูกออกแบบมาให้มีจังหวะการวางภาพ และการสอดสิ่งพิมพ์ต่างๆระหว่างทาง เช่น โปสการ์ดและตั๋วรถไฟ ให้ผู้อ่านสามาถเห็นภาพเหมือนกับตัวเองได้เดินทางไปกับผู้เขียน ผ่านทางรายละเอียดต่างๆเหล่านี้

นอกจากนี้ตัวเล่มเองยังพยายามที่จะเก็บรวบรวม elements ความเป็นอินเดียตามที่ผู้เขียนตั้งใจไว้ นั่นคือ สี texture และผ้า โดยที่ตลอดทั้งเล่มจะมีการใส่สิ่งต่างๆที่เกี่ยวข้องกับ 3 elements นี้ เพื่อเพิ่มมิติให้กับการอ่านหนังสือเล่มนี้มากยิ่งขึ้น

Contact Detail

Email : [email protected]
Telephone : 085-6665525
Website :