« Back

 

แหวนลายผ้าซิ่น แหวนลายผ้าซิ่น แหวนลายผ้าซิ่น แหวนลายผ้าซิ่น แหวนลายผ้าซิ่น แหวนลายผ้าซิ่น แหวนลายผ้าซิ่น

Product Name : แหวนลายผ้าซิ่น

Award Category : กลุ่มความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมผลิตภัณฑ์แฟชั่นเครื่องแต่งกาย
Award Year : 2019
Company : PORANA
Designer : ลดาวัลย์ ปัญญาพัชรกุล

Design Concept

แหวนที่ได้แรงบันดาลใจมาจากผ้าซิ่นของไทย โดยนำลายผ้าซิ่นตีนจกมา simplify ลดทอนรายละเอียดให้เรียบง่ายเป็นสากล แต่ยังมีกลิ่นอายความเป็นไทย และยังมีความพิเศษที่สามารแยกได้เป็น 3 วง เกิดความหลากหลายในการสวมใส่ ความพิเศษอีกอย่างคือแบบแรกเราได้ทำเป็นแหวนนพเก้าด้วยซึ่งเป็นแหวนนพเก้าในรูปแบบ modern เรียบง่ายมากขึ้น ต่างไปจากแบบดั้งเดิม ทำให้สวมใส่ง่ายเข้ากับเสื้อผ้าที่สวมใส่ในชีวิตประจำวัน

Contact Detail

Email : [email protected]
Telephone : 062-4464492
Website : www.porana.com