« Back

 

โคมไฟถัก โคมไฟถัก โคมไฟถัก

Product Name : โคมไฟถัก

Award Category : กลุ่มสินค้าไลฟ์สไตล์
Award Year : 2019
Company : หจก.กรกต อินเตอร์เนชั่นนอล
Designer : นายกรกต อารมย์ดี

Design Concept

ได้แนวคิดมาจากการมัดอวนในท้องถิ่น และได้มีการปรับเปลี่ยนประเภทของเชือกเพื่อออกแบบให้สวยงามเพื่อเป็นของตกแต่งภาในบ้าน โรงแรม ร้านอาหาร เป็นต้น

Contact Detail

Email : [email protected]
Telephone : 083-6969574
Website : -