NEWS &

EVENT

กระทรวงพาณิชย์จัดนิทรรศการแสดงผลงานนักออกแบบไทย DEmark Show 2019

7.6.2019

กรุงเทพมหานคร – 7 มิถุนายน 2562 DITP เดินหน้าส่งเสริมสินค้าไทยที่มีการออกแบบดีหรือ DEmark Award ต่อเนื่องเป็นปีที่๑๒โดยการจัดนิทรรศการแสดงผลงานรอบสุดท้ายและตัดสินรางวัลระหว่างวันที่๑๐ – ๑๒มิถุนายน๒๕๖๒ณห้างสรรพสินค้าไอคอนสยามเพื่อส่งเสริมผลงานที่โดดเด่นด้านการออกแบบและยกระดับสินค้าไทยให้เป็นที่ยอมรับในตลาดโลกซึ่งเครื่องหมายรับรอง DEmark จะเป็นใบเบิกทางสู่ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศโดยในปีนี้มีผู้สนใจส่งผลงานเข้าแข่งขันจำนวน๖๘๕รายการจากทั่วประเทศไทย

นางวรรณภรณ์เกตุทัตรองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเปิดเผยว่ากรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศมีนโยบายเพิ่มขีดความสามารถให้ผู้ประกอบการสามารถแข่งขันได้ในตลาดโลกสร้างมูลค่าเพิ่มและสร้างภาพลักษณ์ให้กับประเทศไทยโดยส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทยการนำนวัตกรรม         การออกแบบและเทคโนโลยีมาพัฒนาและปรับปรุงสินค้าและบริการไทยให้มีคุณภาพและมีความน่าเชื่อถือยิ่งขึ้นรวมถึงส่งเสริมเศรษฐกิจในส่วนภูมิภาคโครงการพิจารณาคัดเลือกและตัดสินสินค้าไทยที่มีการออกแบบดี Design Excellence Award (DEmark) จะช่วยส่งเสริมการออกแบบสินค้าของผู้ประกอบการไทยโดยใช้ตราสัญลักษณ์ DEmark เป็นเครื่องหมายรับรองผลงานที่มีความโดดเด่นด้านการออกแบบสร้างความแตกต่างและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าไทยรวมถึงยกระดับสินค้าที่มีการออกแบบดีให้เป็นที่ยอมรับแพร่หลายในตลาดโลกเพื่อประโยชน์ทางการค้าและเกิดความภาคภูมิใจเป็นแบบอย่างในการพัฒนาด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ของประเทศต่อไปอีกทั้งกรมได้รับความร่วมมือจากสถาบันส่งเสริมการออกแบบแห่งประเทศญี่ปุ่นหรือ Japan Institute of Design Promotion (JDP) ในการสนับสนุนผู้เชี่ยวชาญจากรางวัล Good Design Award (G-mark) ประเทศญี่ปุ่นซึ่งเป็นรางวัลด้านการออกแบบที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลมาร่วมพิจารณาตัดสิน DEmark

ตลอดระยะเวลา๑๒ปีของรางวัล DEmark จากมีผู้สมัครส่งผลงานเพียง๑๗๑ผลงานในปี๒๕๕๑สู่จำนวนผลงานจากผู้สมัครจำนวน๖๘๕ผลงานในปีนี้ซึ่งมีอัตราการส่งผลงานเข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ๓๐ต่อปีซึ่งเป็นที่น่ายินดีว่าผู้ประกอบการไทยให้ความสำคัญกับการสร้างมูลค่าเพิ่มโดยใช้การออกแบบในทุกมิติโดยผสมผสานการใช้ภูมิปัญญาและนวัตกรรมเพื่อสร้างสรรค์ให้สินค้าไทยมีเอกลักษณ์โดดเด่นมากขึ้นกรมจึงมีความเชื่อมั่นที่จะส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการไทยอย่างเต็มความสามารถเพื่อส่งเสริมและผลักดันการออกแบบสินค้าของผู้ประกอบการไทยให้เป็นที่ยอมรับแพร่หลายในตลาดโลก

นอกจากนี้ในปีนี้เรายังได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มบริษัทสยามพิวรรธน์โดยมีการลงนามบันทึกข้อตกลงในการสนับสนุนข้อมูลข่าวสารแลกเปลี่ยนความรู้และความคิดเห็นรวมถึงการจัดแสดงผลงานการออกแบบและการประชาสัมพันธ์ผลงานของนักออกแบบไทยและร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินรางวัลในปีนี้ยังได้รับการสนับสนุนพื้นที่จัดงานจากโครงการ ICONSIAM เดสติเนชั่นแห่งใหม่ของประเทศไทยที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติแสดงให้เห็นถึงความสำเร็จของโครงการที่ได้รับความสนใจจากนักออกแบบผู้ประกอบการภาคเอกชนและได้รับความร่วมมือสนับสนุนจากองค์กรต่างๆเพิ่มมากขึ้นทุกปีโดยหลังจากนี้กรมและบริษัทสยามพิวรรธน์จำกัดจะมีความร่วมมือร่วมกันมากขึ้นอาทิเช่นการสร้างแบรนด์การส่งเสริมสินค้านวัตกรรมรวมถึงสินค้ากลุ่ม Niche Market เพื่อจะช่วยส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการไทยให้สามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทำให้สินค้าไทยเป็นที่ยอมรับแพร่หลายในตลาดโลก 

ทั้งนี้นางอุสรายงปิยะกุลประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทสยามพิวรรธน์รีเทลโฮลดิ้งจำกัดซึ่งเป็นบริษัทที่ดูแลธุรกิจค้าปลีกของกลุ่มบริษัทสยามพิวรรธน์กล่าวเพิ่มเติมถึงการสนับสนุนโครงการในครั้งนี้ว่าหนึ่งในพันธกิจของสยามพิวรรธน์คือการสนับสนุนยกระดับขีดความสามารถและเผยแพร่ชื่อเสียงผลงานของศิลปินนักออกแบบไทยที่เปี่ยมไปด้วยความคิดสร้างสรรค์ให้เป็นที่รู้จักในระดับสากลสามารถสร้างชื่อเสียงและความภาคภูมิใจให้แก่คนไทยและประเทศชาติซึ่งตลอดระยะเวลากว่า 5 ปีที่ผ่านมากลุ่มบริษัทสยามพิวรรธน์ได้ทำงานเชิงรุกร่วมกับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์หรือ DITP ในการมุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพของเหล่านักออกแบบไทยรุ่นใหม่ที่มีความสามารถและมีความคิดสร้างสรรค์โดยการนำองค์ความรู้ข้อมูลข่าวสารทางธุรกิจและการตลาดของสยามพิวรรธน์มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ส่งเสริมผลงานให้เกิดความโดดเด่นด้านการออกแบบและยกระดับสินค้าไทยตลอดจนผลักดันผลงานของพวกเขาเหล่านั้นให้ก้าวไกลสู่ตลาดโลก

นอกจากนี้สยามพิวรรธน์ยังได้ให้การสนับสนุนพื้นที่ในการจัดงานประกวดประจำปี DEmark Show เป็นประจำต่อเนื่องทุกปีและถือเป็นครั้งแรกที่งานนี้ได้ถูกจัดขึ้นภายในพื้นที่ของไอคอนสยามซึ่งเป็นสถานที่ที่ถูกรังสรรค์ขึ้นเพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งความรุ่งโรจน์ของไทยริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาที่มีปณิธานที่จะเชิดชูเรื่องราวอันมีคุณค่าและเป็นความภาคภูมิใจจากทุกมิติของความเป็นไทยในขณะเดียวกันบริษัทฯยังได้จับมือกับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเปิดร้าน Objects of Desire Store (O.D.S.) รวบรวมสินค้าทุกหมวดหมู่จากงานดีมาร์คโชว์แห่งแรกบนบริเวณชั้น 3 (Creative Lab) สยามดิสคัฟเวอรี่โดยผลงานที่ชนะจะได้รับคัดเลือกไปนำเสนอและจัดจำหน่ายร้าน Objects of Desire Store (O.D.S.) รวมถึงพื้นที่ของ ICONCRAFT ซึ่งตั้งอยู่บนชั้น 4 และ 5 ของไอคอนสยาม  ICONCRAFT เป็น พื้นที่สร้างแรงบันดาลใจปั้นยอดฝีมือไทยสู่เวทีโลก ภายใต้แนวคิด “Local Craft Hero to Global Icon”  นำเสนองานนวัตศิลป์และงานคราฟต์แบบร่วมสมัยพร้อมโชว์ศักยภาพและคลังภูมิปัญญาฝีมือของคนไทยให้เป็นที่ประจักษ์สะกดทุกสายตาทั่วโลกซึ่งถือเป็นการต่อยอดโครงการตามนโยบายที่สยามพิวรรธน์ให้การสนับสนุนนักออกแบบไทยมาโดยตลอดอีกด้วย

ภายในงานเปิดนิทรรศการมีการเสวนาพิเศษหัวข้อ “รางวัล DEmark ประตูสู่ความสำเร็จระดับสากล” โดยนักออกแบบที่ได้รับรางวัล DEmark ประจำปี 2018 อาทิคุณปิยะพงศ์ภูมิจิตร  นักออกแบบกราฟิก/กรรมการผู้จัดการ Shake & Bake Studio  ดร.กฤษณ์เย็นสุดใจนักออกแบบแฟชั่นผู้ออกแบบผลงานเสื้อผ้าให้แก่มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์และคุณรัฐ  เปลี่ยนสุขผู้อำนวยการออกแบบสัมผัสแกลรี่ผู้สร้างสรรค์ผลงานออกแบบผลิตภัณฑ์สู่งานศิลปะ

รางวัล DEmark ในปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด DESIGN IS LIVE! ดีไซน์สร้างวิถีชีวิต  และในปีนี้มีการพิจารณารางวัลเพิ่มขึ้นอีกกลุ่มผลงานจากเดิม 6 กลุ่มมาเป็น 7 กลุ่ม   คือกลุ่มผลงานออกแบบตกแต่งภายใน (Hotel / Restaurant / Café)  ซึ่งเป็นกลุ่มผลงานใหม่ที่เกิดขึ้นในปีนี้ 

โดยมีผลงานของนักออกแบบส่งผลงานเข้าร่วมโครงการได้เกินกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้  คือมีจำนวน 685 รายซึ่งผลงานที่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติเบื้องต้นในแต่ละสาขาดังนี้  

  1. กลุ่มสินค้าเฟอร์นิเจอร์ (Industrial Process / Industrial Craft)  จำนวน 106 รายการ
  2. กลุ่มสินค้าไลฟ์สไตล์ (Gift & Decorative Items / Household Items) จำนวน 131 รายการ
  3. กลุ่มความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมผลิตภัณท์แฟชั่นเครื่องแต่งกาย (Creative & Innovative  Fashion / Apparel / Jewelry / Textile / Etc.)  จำนวน 88 รายการ
  4. กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม (Home Appliances/ Equipment and Facilities for Office / Etc.)  จำนวน 35 รายการ
  5. กลุ่มออกแบบบรรจุภัณฑ์ (Packaging Design) จำนวน 66 รายการ
  6. กลุ่มผลงานกราฟฟิกดีไซน์  (Font / Graphic on Surface / Digital Media / Identity Design)  จำนวน 68 รายการ 
  7. กลุ่มผลงานออกแบบตกแต่งภายใน (Hotel / Restaurant / Café)  ซึ่งเป็นกลุ่มผลงานใหม่ที่เกิดขึ้นในปีนี้จำนวน 26 รายการ

         รวมผลงานที่จะนำมาจัดแสดงนิทรรศการไอคอนสยามถนนเจริญนครจำนวนทั้งสิ้น 520 รายการ  และจะได้รับการพิจารณาตัดสินและคัดเลือกจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่างๆในรอบสุดท้ายเพื่อรับรางวัล DEmark 2019 

รางวัล DEmark จะช่วยส่งเสริมการออกแบบสินค้าของผู้ประกอบการไทยโดยใช้ตราสัญลักษณ์ DEmark เป็นเครื่องหมายรับรองผลงานที่มีความโดดเด่นด้านการออกแบบสร้างความแตกต่างและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าไทยรวมถึงยกระดับสินค้าที่มีการออกแบบดีให้เป็นที่ยอมรับแพร่หลายในตลาดโลกเพื่อประโยชน์ทางการค้า  และเกิดความภาคภูมิใจเป็นแบบอย่างในการพัฒนาด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ของประเทศต่อไป 

สำหรับผู้ได้รับรางวัล DEmark  จะได้รับสิทธิเข้ารอบ 2 รางวัล G-mark ประเทศญี่ปุ่นโดยทันทีนักออกแบบ/ผู้ประกอบการสามารถใช้โลโก้ความความร่วมมือ DEmark และ G-mark เพื่อช่วยส่งเสริมช่องทางทางการค้าต่อไปโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย  ได้รับการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการขายสินค้าทั้งในและต่างประเทศผ่านการโฆษณาในสื่อต่างๆรวมทั้งนำสินค้าไปจัดแสดงนิทรรศการทั้งในและต่างประเทศอาทิงานแสดงสินค้า  STYLE Bangkok งาน Milan Design Week ประเทศอิตาลีและงาน Good Design Exhibition ประเทศญี่ปุ่น

โดยงานจัดนิทรรศการแสดงผลงานนักออกแบบไทยในโครงการพิจารณาคัดเลือกสินค้าไทยที่มีการออกแบบดีปี  2562 หรือ Design Excellence Award 2019 (DEmark)  จะจัดขึ้นที่ไอคอนสยามถนนเจริญนครระหว่างวันที่ 1-13 มิถุนายน 2562