NEWS &

EVENT

กระทรวงพาณิชย์ประสบความสำเร็จ ปั้นไทยแบรนด์ในโครงการ DEmark สู่ตลาดสากล

2.9.2019

     นางสาวบรรจงจิตต์  อังศุสิงห์  อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกล่าวว่ารางวัลDesign  Excellence  Award  (DEmark) มีที่มาจากรางวัล Prime Minister’s Export Award ( PM Export Award) ในสาขา Best Design มีการพัฒนามาสู่การพิจารณาให้รางวัลสินค้าที่มีการออกแบบดี จัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 12  และได้รับการตอบรับเข้าร่วมโครงการจากผู้ประกอบการเป็นอย่างดีเป็นการกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านการออกแบบให้มีมูลค่าเพิ่ม เกิดการยอมรับและแข่งขันได้ในปีนี้ทางกรมได้พิจารณาแจกรางวัลในโครงการนี้จำนวน 72 รายการจากผู้ประกอบการในสาขาต่างๆที่ได้รับรางวัลนับว่าประสบความสำเร็จในการผลักดันผลงานออกแบบไทยออกสู่สายตาของตลาดสากลมาได้อย่างต่อเนื่อง

       กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ มีนโยบายเพิ่มขีดความสามารถให้ผู้ประกอบการสามารถแข่งขันได้ในตลาดโลกสร้างมูลค่าเพิ่มและสร้างภาพลักษณ์ให้กับประเทศไทยโดยส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทยนำนวัตกรรมการออกแบบและเทคโนโลยีมาพัฒนาและปรับปรุงสินค้าและบริการไทยให้มีคุณภาพและมีความน่าเชื่อถือยิ่งขึ้นรวมถึงส่งเสริมเศรษฐกิจในส่วนภูมิภาคโครงการพิจารณาคัดเลือกและตัดสินสินค้าไทยที่มีการออกแบบดี Design Excellence Award (DEmark) จะช่วยส่งเสริมการออกแบบสินค้าของผู้ประกอบการไทยโดยใช้ตราสัญลักษณ์ DEmark เป็นเครื่องหมายรับรองผลงานที่มีความโดดเด่นด้านการออกแบบสร้างความแตกต่างและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าไทยรวมถึงยกระดับสินค้าที่มีการออกแบบดีให้เป็นที่ยอมรับแพร่หลายในตลาดโลก เพื่อประโยชน์ทางการค้าและเกิดความภาคภูมิใจเป็นแบบอย่างในการพัฒนาด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ของประเทศต่อไปอีกทั้งกรมได้รับความร่วมมือจากสถาบันส่งเสริมการออกแบบแห่งประเทศญี่ปุ่นหรือ Japan Institute of Design Promotion (JDP) ในการสนับสนุนผู้เชี่ยวชาญจากรางวัล
Good Design Award (G-mark) ประเทศญี่ปุ่นซึ่งเป็นรางวัลด้านการออกแบบที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลมาร่วมพิจารณาตัดสิน  

 

โดยในปีนี้ผู้ประกอบการที่ได้รับรางวัลในสาขาต่างๆรวม 72 รายการ 
แบ่งเป็นผู้ได้รับรางวัลจากกรุงเทพมหานคร 43 รายการและจากต่างจังหวัด 29 รายการดังนี้

 

 1. กลุ่มสินค้าเฟอร์นิเจอร์ (Furniture) จำนวน 12 ราย 
 2. กลุ่มสินค้าไลฟ์สไตล์ (Lifestyle) จำนวน 16 ราย 
 3. กลุ่มความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมผลิตภัณฑ์แฟชั่นเครื่องแต่งกาย (Creative & Innovative Fashion) จำนวน 13 ราย 
 4. กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม (Industrial) จำนวน 10 ราย  
 5. กลุ่มออกแบบบรรจุภัณฑ์ (Packaging) จำนวน 3 ราย  
 6. กลุ่มสินค้ากราฟิกดีไซน์ (Graphic) จำนวน 14 บริษัท  
 7. กลุ่มผลงานออกแบบตกแต่งภายใน (Interior Design) จำนวน 4 บริษัท

 

โดยผลงานที่ได้รับรางวัล DEmark Award 2019 แบ่งเป็นจังหวัดได้ดังนี้ 

 • กรุงเทพมหานคร 43 ชิ้นงาน
 • ปทุมธานี 5 ชิ้นงาน 
 • สมุทรสาคร 3 ชิ้นงาน
 • นครปฐม 3 ชิ้นงาน
 • เชียงราย 3 ชิ้นงาน
 • ขอนแก่น 2 ชิ้นงาน
 • นนทบุรี 2 ชิ้นงาน 
 • สมุทรปราการ 2 ชิ้นงาน
 • ฉะเชิงเทรา 1 ชิ้นงาน
 • เชียงใหม่ 1 ชิ้นงาน
 • ชลบุรี 1 ชิ้นงาน 
 • ตรัง 1 ชิ้นงาน 
 • นครราชสีมา 1 ชิ้นงาน 
 • ตาก 1 ชิ้นงาน 
 • ภูเก็ต 1 ชิ้นงาน
 • ระยอง 1 ชิ้นงาน
 • สงขลา 1 ชิ้นงา

       สำหรับผู้ได้รับรางวัล DEmark จะได้รับสิทธิประโยชน์มากมายจากกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเช่นสามารถใช้โลโก้ในการส่งเสริมการขายสินค้าได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้รับส่วนลดค่าใช้จ่ายสมทบโครงการร้อยละ 50 ในการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าในต่างประเทศที่กรมเข้าร่วม (ไม่เกิน 3 ครั้งในเวลา 1 ปี) ได้รับการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการขายสินค้าทั้งในและต่างประเทศผ่านการโฆษณาในสื่อต่างๆรวมทั้งนำสินค้าไปจัดแสดงนิทรรศการทั้งในและต่างประเทศอาทิงานแสดงสินค้า STYLE Bangkok และMilan Design Week นอกจากนี้ผู้ได้รับรางวัล DEmark จะได้เข้ารอบ 2 รางวัล G-mark ประเทศญี่ปุ่นโดยทันที

      ปัจจุบันสินค้าไทยที่ได้รับรางวัล DEmark รวมทั้งหมดจำนวน 821 รายการได้รับรางวัล G-Mark แล้วจำนวน 428  รายการโดยนักออกแบบ/ผู้ประกอบการสามารถใช้โลโก้ความความร่วมมือ DEmark และ G-mark เพื่อช่วยส่งเสริมเป็นช่องทางทางการค้าต่อไป

       รางวัล DEmark เป็นเครื่องหมายที่ช่วยให้นักออกแบบและผู้ประกอบการไทยได้รับความเชื่อมั่นจากผู้บริโภคทั้งในประเทศและต่างประเทศทำให้มีมูลค่าทางการค้าที่สูงขึ้นและเป็นที่รู้จักในระดับสากลโดยที่ผ่านมามีผู้ประกอบการไทยที่ได้รับรางวัล Demark สามารถคว้ารางวัลการออกแบบในระดับนานาชาติได้เช่นรางวัล Reddot Design Award, IF Design Award ได้แก่บริษัทเอ็มวอเตอร์จำกัดผู้ผลิตน้ำดื่ม Sprinkle, บริษัท Prompt Design จำกัด, บริษัทดีโอทีเอสจำกัดบริษัท Thinkk Studio จำกัดและแบรนด์ Korakot เป็นต้น