NEWS &

EVENT

งานแถลงข่าวโครงการรางวัลสินค้าไทยที่มีการออกแบบดี ปี 58

12.3.2015

 

ขอเชิญร่วมงานแถลงข่าวโครงการรางวัลสินค้าไทยที่มีการออกแบบดี ปี 58 (Design Excellence Award 2015) พร้อมสัมมนาหัวข้อ “การออกแบบบรรจุภัณฑ์และการสร้างคุณค่าภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่สากล” จากนักออกแบบบรรจุภัณฑ์รางวัลดีมาร์ค และนักออกแบบกราฟฟิคชาวญี่ปุ่น Masaaki Hiromura

ด้วย สถาบันส่งเสริมการออกแบบและนวัตกรรมเพื่อการค้า ร่วมกับ สํานักงาน ส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จังหวัดขอนแก่น) กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ 

กําหนดจัดงานแถลงข่าว "โครงการรางวัลสินค้า ไทยที่มีการออกแบบดี ปี 2558 หรือรางวัล Design Excellence Award (DEmark)" 
ขึ้นใน วันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม 2558 
เวลา 8:45 น.- 16:30 น. 
ณ ห้อง ออคิดบอลรูม 1 ชั้น 2 โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด จังหวัดขอนแก่น 

เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ และ ให้ ข้อมูลการจัดงานแก่สื่อมวลชนและผู้ที่สนใจ โดยภายในงานมี

การสัมมนาหัวข้อ "การออกแบบบรรจุภัณฑ์และการสร้างคุณค่า ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่สากล" 
โดย คุณนภนีรา รักษาสุข นักออกแบบบรรจุภัณฑ์ / กรรมการผู้จัดการบริษัท ยินดีออกแบบ จำกัด ผู้ได้รับรางวัล DEmark สาขาบรรจุภัณฑ์ 
คุณสมชนะ กังวารจิตต์ นักออกแบบบรรจุภัณฑ์ / กรรมการผู้จัดการ บริษัท Prompt Design กรรมการตัดสินรางวัล DEmark สาขาบรรจุภัณฑ์ กรรมการตัดสินการออกแบบ บรรจุภัณฑ์โลก PENTAWARDS 
คุณวุฒิชัย ชะนะมา กรรมการผู้จัดการ บริษัท บานาน่าโซไซตี้ จำกัด ผู้ประกอบ การที่ประสบความสำเร็จจากการเพิ่มมูลค่าสินค้าชุมชน และให้ความสำคัญในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ และสร้างแบรนด์สินค้า 
คุณ Masaaki Hiromura นักออกแบบกราฟิก / กรรมการผู้จัดการ บริษัท Hiromura Design office และยังเปHนกรรมการตัดสินรางวัล G-Mark จากประเทศญี่ปุ่น

สามารถ download เอกสารกำหนดการ และแบบตอบรับการเข้าร่วมโครงการได้ที่ : http://demarkaward.net/download/DEmark15_Invitation_150306-v.6.pdf