NEWS &

EVENT

Congratulations to all 67 DEmark winners 2016

21.10.2016

        กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ จัดพิธีมอบรางวัลดีมาร์ค ประจำปี 2559 (DEmark 2016) เผยโฉมผู้ชนะ 67 รายการ มีผลงานออกแบบดีเยี่ยมทั้งดีไซน์และคุณภาพ เตรียมโกอินเตอร์อวดผลงานสู่สายตาชาวโลกในงาน Good Design Exhibition 2016 กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

 

       กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ โดยสำนักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้า จัดพิธีมอบรางวัลสินค้าไทยที่มีการออกแบบดีประจำปี 2559 หรือ Design Excellence Award 2016 (DEmark Award 2016) ให้แก่ผู้ประกอบการและนักออกแบบไทยทีมีผลงานการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ดี ทั้งในด้านดีไซน์ที่สวยงาม และคุณภาพประโยชน์ใช้สอยต่อผู้บริโภค จำนวน 67 รายการ จาก 54 บริษัท โดยอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ พร้อมเตรียมส่งผลงานไปอวดศักยภาพฝีมือการออกแบบสินค้าของ ผู้ประกอบการไทยสู่สายตาตลาดโลกในงาน Good Design Exhibition 2016 ณ โตเกียว มิดทาวน์ ฮอลล์ (Tokyo Midtown Hall) กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่นวันที่ 28 ตุลาคม 2559

 

      นางจันทิรา ยิมเรวัต วิวัฒน์รัตน์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า “โครงการรางวัลสินค้าไทยที่มีการออกแบบดี จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีจากความมุ่งมั่นตั้งใจ ของกรมฯ ที่ต้องการผลักดันเศรษฐกิจการค้าการส่งออกของประเทศไทยให้ขยายตัว และเติบโตโดดเด่นในตลาดระดับสากลอีกทั้งเพื่อยกระดับเศรษฐกิจและฐานะของประชาชนให้สูงขึ้นตามแนวนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเปลี่ยนผ่านรูปแบบเศรษฐกิจของประเทศสู่เศรษฐกิจสร้างมูลค่า (Value Based Economy) ดังที่กรมฯ ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องในการมุ่งเน้นการสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจภายในประเทศที่เชื่อมโยง กับเศรษฐกิจโลก ด้วยการส่งเสริมการพัฒนาด้านนวัตกรรม นำการออกแบบสร้างสรรค์เข้ามาต่อยอดการผลิตในธุรกิจซึ่งโครงการรางวัลสินค้าไทยที่มีการออกแบดี (Design Excellence Award) หรือ DEmark นั้นถือเป็นหนึ่งใน กลยุทธ์การขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่อผลักดันประเทศไทยสู่ยุค 4.0 ที่ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 9 แล้ว โดยในปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “ดีไซน์หมุนโลกธุรกิจ (Design Driven Business)” ในการส่งเสริมปลูกฝัง ความตระหนักถึงความสำคัญในการสร้างสรรค์นวัตกรรมสินค้าให้มีความโดดเด่น แตกต่าง ปรับรูปแบบการดำเนิน ธุรกิจของผู้ประกอบการโดยเฉพาะกลุ่มธุรกิจ SMEs ให้เป็นอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ที่นำกระบวนการออกแบบ เข้ามาเป็นส่วนสำคัญในกระบวนการผลิต เพื่อสร้างมูลค่าสินค้าสู่ความได้เปรียบทางการแข่งขันในเวทีการค้าระดับโลก โดยมีตราสัญลักษณ์รางวัลดีมาร์คเป็นเครื่องหมายการันตีคุณภาพสินค้าที่มีการออกแบบดีอันเป็นที่ยอมรับ ทั้งในประเทศไทยและในระดับสากล นอกจากนี้ตราสัญลักษณ์ดีมาร์คยังทำหน้าที่เป็นช่องทางในการเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการและนักออกแบบไทยไปสู่ความรู้จักในเวทีการค้าระดับนานาชาติ ซึ่งที่ผ่านมากรมฯได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากองค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น (Jetro) และ Japan Institute of Design Promotion (JDP) ในการสนับสนุนผู้เชี่ยวชาญจากรางวัล G-Mark ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นรางวัลด้านการออกแบบที่ได้รับ การยอมรับในระดับสากลมาร่วมพิจารณาตัดสินคัดเลือกผู้ได้รับรางวัล และผลักดันให้รางวัลดีมาร์คเป็นรางวัลที่ได้ มาตรฐานระดับสากล”

 

       นอกจากนี้ในปีนี้กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศยังได้ร่วมมือจากองค์กรภาคเอกชนอย่าง บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด ในการร่วมลงนามข้อตกลง (MOU) การเปิดร้าน O.D.S ณ ศูนย์การค้าสยามดิสคัฟเวอรี่ เพื่อเพิ่มช่องทางค้าปลีกให้กับแบรนด์สินค้าไทยที่ได้รับรางวัลดีมาร์คและรางวัลการันตีด้านการออกแบบอื่นๆ ในกลุ่ม สินค้าตกแต่งบ้านมารวมไว้ให้ได้เลือกซื้อกันในที่เดียวกว่า 160 แบรนด์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่าง ประเทศ กล่าวเสริม

 

       ม.ล.คฑาทอง ทองใหญ่ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า “โครงการรางวัลสินค้าไทยที่มีการออกแบบดีประจำปี 2559 หรือ DEmark 2016 นี้มีจำนวนผู้ประกอบการและนักออกแบบไทยส่งผลงานเข้าร่วมประกวดทั้งสิ้น 616 รายการ จาก 330 บริษัท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อนคิดเป็น 14% โดยมีผู้ได้รับคัดเลือกตัดสินให้ชนะรางวัลดีมาร์ค 2016 จำนวนทั้งสิ้น 67 รายการ จาก 54 บริษัท แบ่งเป็นผู้ชนะจากกลุ่มสินค้าเฟอร์นิเจอร์ 9 รายการ, กลุ่มสินค้าไลฟ์สไตล์ 26 รายการ, กลุ่มสินค้าแฟชั่นและสิ่งทอ 4 รายการ, กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม 9 รายการ, กลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงามและบรรจุภัณฑ์ 6 รายการ และกลุ่มกราฟฟิกดีไซน์  13 รายการซึ่งมีผู้ประกอบการและนักออกแบบหน้าใหม่ ที่เพิ่งส่งผลงานเข้าประกวดเป็นปีแรกได้รับรางวัลเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะกลุ่มธุรกิจ SMEs ซึ่งเป็นที่ประจักษ์ชัดว่า ผู้ประกอบการและนักออกแบบไทยให้ความสำคัญต่อการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า ด้วยการออกแบบสร้างสรรค์ นวัตกรรมสินค้าให้มีความโดดเด่น แตกต่าง ออกแบบผลิตสินค้าบนพื้นฐานการวิเคราะห์แนวโน้มความต้องการ ผู้บริโภคในอนาคต และจึงเข้าสู่กระบวนการผลิตสินค้าที่สามารถตอบสนองได้ทั้งความต้องการด้านอารมณ์ ความรู้สึกจากดีไซน์ที่สวยงาม และคุณภาพประโยชน์ใช้สอยที่ดีจนอาจกล่าวได้ว่าประเทศไทยเป็นผู้ผลิตสินค้าแนว ดีไซน์อันดับหนึ่งของอาเซียนและอันดับต้นๆ ของโลกก็ว่าได้ ทั้งนี้เกณฑ์การตัดสินรางวัลดีมาร์ค 2016 ได้พิจารณา จากทั้งแนวคิดในการออกแบบ, ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (Creativity) คุณค่าด้านนวัตกรรม (Innovation), ความเป็นต้นแบบที่แตกต่างจากที่เคยมีมา (Originality), ประโยชน์ใช้สอยที่ดี (Utilization) ความสะดวกสบาย, การตอบสนองความต้องการผู้บริโภค (Satisfying Consumer’s Needs), ความปลอดภัย (Safety), การใช้เทคโนโลยีหรือวัสดุในการผลิตใหม่ และการคำนึงถึงผลกระทบต่อสังคม และ สิ่งแวดล้อม (Social Responsible and Environmentally-Friendly) ตลอดจนสินค้านั้นช่วยส่งเสริมให้ผู้ใช้มีความคิดสร้างสรรค์อย่างไร ดังนั้นสินค้าที่ได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัลดีมาร์คจึงล้วนเป็นสินค้าที่ผ่านการคัดกรองแล้วว่ามีการออกแบบ ดีทั้งดีไซน์และการใช้งาน (Functional and Emotional) อีกทั้งสินค้านั้นๆ ยังช่วยส่งผ่านจินตนาการไอเดีย สร้างสรรค์ต่อไปยังผู้บริโภคอีกด้วย เพื่อกระตุ้นให้เกิดสังคมแห่งการสร้างสรรค์ทั้งผู้ผลิตและผู้ใช้ โดยในปีนี้สินค้า รางวัล DEmark 2016 ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัล G-Mark รางวัลด้านการออกแบบที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลจากประเทศที่ญี่ปุ่นทั้งสิ้น 36 รายการ จาก 32 บริษัท โดยผลงานดังกล่าวจะถูกส่งไปจัดแสดง ภายในงาน Good Design Exhibition 2016 ณ โตเกียว มิดทาวน์ ฮอลล์ (Tokyo Midtown) กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่....... เพื่ออวดศักยภาพฝีมือการออกแบบของคนไทยอันเป็นโอกาสอันดีที่ผู้ประกอบการ ไทยจะได้เปิดตลาดสู่ความรู้จัก และเจรจาธุรกิจกับนานาประเทศ โดยเฉพาะประเทศที่มีความต้องการสินค้าที่เน้น การออกแบบอันเป็นการนำรายได้เข้าสู่ประเทศ นอกจากนี้ผลงานที่ได้รับรางวัล DEmark 2016 ทั้ง 67 รายการ ยังมีการจัดแสดงและจำหน่ายภายในงานแสดงสินค้าของขวัญและงานแสดงสินค้าของใช้ในบ้าน (Bangkok International Gift Fair 2016 and Bangkok International Houseware Fair 2016 : BIG & BIH - October 2016) ระหว่างวันที่ 19 – 23 ตุลาคมนี้อีกด้วย”