NEWS &

EVENT

Congratulations to all 83 DEmark winners 2014

19.10.2014

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์เผยโฉม สุดยอดผลงานออกแบบยอดเยี่ยม คว้ารางวัล DEmark 2014 เตรียมจัดพิธีมอบรางวัลและแสดงผลงานภายในงาน BIG & BIH 2014 พร้อมทั้งเตรียมส่งผลงานโชว์ศักยภาพนักออกแบบไทย ในงาน Good Design Exhibition ประเทศญี่ปุ่น

 

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ นำโดยสถาบันส่งเสริมการออกแบบ และนวัตกรรมเพื่อการค้า ประกาศผลดีไซน์เนอร์ผู้ได้รับรางวัล DEmark ประจำปี 2557 และมอบรางวัลโล่เกียรติยศ โดยอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศในงานแสดงสินค้า Bangkok International Gift Fair and Bangkok International Houseware Fair 2014 (BIG & BIH 2014) พร้อมเตรียมส่งผลงานไปโอดโฉมในงาน Good Design Exhibition 2014 หรือ G - Mark ณ Tokyo Midtown กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

 

นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า “รางวัลสินค้าไทยที่มีการออกแบบดี ปี 2557 หรือ DEmark 2014 จัดขึ้นภายใต้รางวัล Prime Minister’s Business Enterprise Award 2014 หรือ PM Award โดยได้รับความร่วมมือจาก องค์การส่งเสริมการค้า ระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (Jetro) และ Japan Institute of Design Promotion (JDP) ซึ่งจัดขึ้นต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 7 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทย สร้างความสามารถในการแข่งขันให้กับธุรกิจตัวเอง ทั้งในเรื่องนวัตกรรมการออกแบบการผลิตด้วย เทคโนโลยีที่มีคุณภาพมาตรฐานสูง การพัฒนาสินค้าและบริการที่มีมูลค่า เพิ่มและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการสร้างตราสินค้าของตนเอง ให้เป็นที่รู้จัก และเป็นที่ยอมรับของตลาดทั้งในและต่างประเทศ

โดยในปีนี้มีนักออกแบบและ ผู้ประกอบการสนใจส่งผลงาน เข้าประกวดถึง 518 รายการ 250 บริษัท สำหรับผลการประกวดในปีนี้ มีผู้ได้รับรางวัล DEmark 2014 ถึง 83 รายการ จาก 66 บริษัท โดยจำนวนผู้สมัครและผู้ได้รับรางวัลในปีนี้เพิ่มขึ้น มากกว่าปีที่ผ่านมาร้อยละ17 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าผู้ประกอบการ ไทยจำนวนมากเริ่มใส่ใจ เรื่องการสร้างเอกลักษณ์และความแตกต่าง ให้กับสินค้าด้วยการใส่ไอเดีย สร้างสรรค์ใหม่ และนวัตกรรมที่โดดเด่นให้กับสินค้า หรือการสร้างแบรนด์ให้กับผลิตภัณฑ์ของตนเอง แตกต่างจากคู่แข่งในท้องตลาดทั่วไป ซึ่งจะส่งผลให้การส่งออกสินค้าในกลุ่มที่เน้นการออกแบบ และความคิด สร้างสรรค์มีแนวโน้มขยายตัวมากขึ้นด้วย

 

ม.ล.คฑาทอง ทองใหญ่ ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการออกแบบและนวัตกรรมเพื่อ การค้า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า "สำหรับผู้ได้รับรางวัล DEmark ประจำปี 2557 นี้แบ่งออกเป็นผู้ชนะ จากกลุ่มสินค้าเฟอร์นิเจอร์ 23 รายการ, กลุ่มสินค้าไลฟ์สไตล์ 30 รายการ, กลุ่มสินค้าแฟชั่นและสิ่งทอ 10 รายการ, กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม 8 รายการ, กลุ่มบรรจุภัณฑ์สินค้าอาหารและบรรจุภัณฑ์สุขภาพและความงาม 8 รายการ และ กลุ่มกราฟฟิกดีไซน์ 4 รายการ ซึ่งผลงานที่ได้รับรางวัลในปีนี้ล้วนเป็นผลงาน ที่มีการออกแบบโดยคำนึงถึง ทั้งรูปลักษณ์ที่สวยงาม ควบคู่ไปกับฟังก์ชั่นที่ใช้งานได้จริง รวมไปถึงการใส่ใจรายละเอียดในการออกแบบ ของดีไซน์เนอร์ตั้งแต่การคัดเลือกวัตถุดิบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และเพิ่มความคุ้มค่าในการใช้งานให้กับ ผู้บริโภค สำหรับปีนี้ มีผู้ส่งผลงานเข้าประกวดและมีผู้ได้รับรางวัลมากขึ้นกว่าปีที่ผ่านมาอันสะท้อนให้เห็น ถึงแนวโน้มของผู้ประกอบการไทยที่เริ่มให้ความใส่ใจในการสร้างแบรนด์ และการเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้า เพื่อการแข่งขันในตลาดระดับสากล โดยปัจจุบันโครงการ รางวัลสินค้าไทยที่มีการออกแบบดี หรือ DEmark ได้พัฒนานักออกแบบ และผู้ประกอบการไทยส่งผลงานสู่ตลาดการค้าในเวทีโลกแล้วกว่า 500 รายการ โดยคาดว่า ในปี 2558 ยอดการส่งออกสินค้าที่เน้นการออกแบบจะเพิ่มขึ้น ซึ่งจะช่วยกระตุ้น เศรษฐกิจของประเทศไทยให้เติบโตเพิ่มขึ้น

นอกจากนี้ การได้รับรางวัล DEmark แล้ว ผลงานที่ได้รับรางวัลยังได้รับการสนับสนุน ส่งผลงานเข้าประกวดรอบสองของการตัดสินรางวัล G - Mark โดยเป็นที่น่ายินดีที่ปีนี้เรามีสินค้าไทย ที่ได้รับรางวัล G - mark จากประเทศญี่ปุ่นจำนวนทั้งสิ้น 33 รายการ และเตรียมนำ ผลงานดังกล่าว ไปจัดแสดงภายในงาน Good Design Exhibition 2014 ณ Tokyo Midtown ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 31 ตุลาคมถึง 4 พฤศจิกายน 2557 ซึ่งคาดว่าจะส่งผลให้การนำเข้าสินค้าไทยในญี่ปุ่นมีอัตรา การขยายตัวเพิ่มขึ้นในปี 2558 และเป็นโอกาสที่ดีสำหรับ ผู้ส่งออกรายใหม่ที่จะเปิดตลาดในประเทศญี่ปุ่น หรือประเทศอื่นๆ ที่มีความต้องการสินค้าที่เน้น การออกแบบ ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการออกแบบ และนวัตกรรมเพื่อการค้ากล่าวเพิ่มเติม

 

สำหรับผู้ได้รับรางวัล DEmark 2014 ในปีนี้ ยังได้รับสิทธิประโยชน์มากมายจาก กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเพื่อนำพาสินค้าที่มีความคิดสร้างสรรค์เหล่านี้ไปสู่โอกาส ทางการค้าใหม่ๆ ในตลาดสากล เช่น
- ผู้ได้รับรางวัลสามารถใช้โลโก้ DEmark หรือโลโก้ความร่วมมือ DEmark และ G - mark ในการส่งเสริมการขายสินค้าได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
- ได้รับส่วนลดค่าใช้จ่ายสมทบโครงการร้อยละ 50 ในการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าในต่างประเทศที่กรมฯ เข้าร่วม (ไม่เกิน 3 ครั้งในเวลา 1 ปี)
- ได้รับการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการขายสินค้าทั้งในและต่างประเทศ ผ่านการโฆษณาในสื่อต่างๆ รวมทั้งนำสินค้าไปจัดแสดงนิทรรศการทั้งในและต่างประเทศ อาทิ งานแสดงสินค้า Good Design Exhibition 2014 (G - mark) ณ ประเทศญี่ปุ่น วันที่ 31 ตุลาคม – 4 พฤศจิกายน 2557 นิทรรศการภายในงาน Milan Design Week เดือนเมษายน 2558 นิทรรศการภายในงานแสดงสินค้านานาชาติในประเทศ อาทิ งานแสดงสินค้า BIG & BIH และงานแสดงสินค้า TIFF ในปี 2558